Alle opdrachten

Persoon-filter

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...
Opdracht

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)
Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio...
Opdracht

Regiomanager thuiszorg Omring

Omring
Vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof van regiomanager thuiszorg met 11...
Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...
Opdracht

Verkenning Zorg Op de Juiste Plek: ziekenhuisverplaatste zorg

Zorgbalans
Verkenning naar het verplaatsen van zorg vanuit het ziekenhuis naar...
Opdracht

Projectleider Meer Tijd voor de Patient West-Friesland

Zorgkoepel West-Friesland
Projectleider van de pilot om samen met de betrokken huisartsen...
Opdracht

Projectleider samenwerking tussen het team Alarmopvolging (ZB) en de huisartsenpost (HAP)

Zorgbalans en HZK
Binnen deze opdracht ben ik begonnen met haalbaarheidsonderzoek naar de...
Opdracht

Projectleider, adviseur en trainer

Institute for Positive Health
Voor het Institute for Positive Health (iPH) ben ik in...
Opdracht

Kwartiermaker Financieel Fit Den Helder

Gemeente Den Helder
Kwartiermaker binnen de netwerksamenwerking Financieel Fit Den Helder. Met 12...
Opdracht

Trainer en facilitator

NSPOH
Voor NSPOH geef ik onder andere trainingen op gebied van...
Opdracht

Programmamanager sociaal en medisch domein

Huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (via Zonh)
Als programmamanager heb ik de contouren van een programma neergezet...
Opdracht

Verkenning regionale zorgcentrale Noord-Holland Noord

Huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (via Zonh)
Verkenning van draagvlak voor het vormen van een regionale zorgcentrale...
Opdracht

Lid Kernteam en Trainer Positieve Gezondheid

Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar (namens Zonh)
Bouwen aan een netwerk met Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Ik...

Projectleider Toezicht en Controle Wmo en Jeugdwet

Regio Centraal Gelderland
Binnen deze opdracht heb ik de werkwijze voor toezicht en...

Verkenning samenwerking huisartsen en sociaal domein in de kop van Noord-Holland

HKN huisartsen (namens Zonh)

Coördinator

Landelijk Opleidingscentrum aanpak Kindermishandeling (via Kenter Jeugdhulp)
Inhoudelijke ontwikkeling en organisatie van opleidingen en interne en externe...
Opdracht

Samenwerking IJmond (transformatie sociaal domein)

Platform sociaal domein (namens gemeente Velsen)
Opdracht

Projectleider Hof van Leijh

Zorgbalans, DOCK en SIG
projectleider voor de maatschappelijke samenwerking en het samen met de...
Opdracht

Samenwerking gemeente en zorgaanbieders Wmo begeleiding en lid projectteam aanbesteding Wmo immaterieel

Gemeente Veenendaal
Ontwerpen van een heldere rol- en taakverdeling tussen Wmo-consulenten en...
Opdracht

Kwartiermaker binnen het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

In Holland
Als kwartiermaker betrokken bij het opbouwen van het kennisplatform. Het...
Opdracht

Regisseur en adviseur op gebied van multidisciplinaire ketenzorg

Knooppunt Ketenzorg (via Reos)
Adviseur, projectleider en programmamanager op gebied van ketenzorg in de...
Opdracht

Interim beleidsadviseur (armoede, gezondheid en huiselijk geweld)

Gemeente Midden-Delfland
Herijking van het armoedebeleid, ontwikkelen gezondheidsbeleid en herijking gemeenschappelijke regeling...
Opdracht

Lid van het expertteam rechtmatigheid en fraudepreventie Wmo en Jeugdwet

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Vanuit gemeentelijk perspectief op het snijvlak van beleid en uitvoering...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Andere updates

5/5

Linda Schoen

Omring

Spil in de wijk

In de afgelopen maanden heb ik Lizzy tijdens onze samenwerking binnen het programma Spil in de wijk leren kennen als een enthousiaste verbinder van mensen en inhoud. Zij is in...
5/5

Maudy van Klaveren

Institute for Positive Health

Een mooie bijeenkomst

Als hoofdspreker heeft Lizzy van der Kooij een inspirerende bijeenkomst verzorgd op het symposium over Positieve Gezondheid in ons ziekenhuis, het Zaans Medisch Centrum. Qua inhoud en vorm precies zoals...
4.7/5

Inge Veenstra

Zorgbalans

Inspirerend en verdiepend!

Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en...
4/5

Astrid Reulen

Zorgbalans, DOCK en SIG

Dankjewel!

Dank voor de prettige samenwerking! Je bent laagdrempelig in contact en hoog in kwaliteit! Wie weet tot ooit!
5/5

Wendy van den Berg

Zorgkoepel West-Friesland

Enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid

Aangetrokken door de maatschappelijke relevantie van het project Meer Tijd voor de Patient, heeft Lizzy de opdracht vanaf begin af aan met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid opgepakt. Hierin weet zij...
/5

Jan Leunis de Beij

Omring

Professioneel en persoonlijk

Met Lizzy als kwartiermaker of programmamanager is het heel plezierig samenwerken. Zij is professioneel, kent de weg in de zorg en het sociaal domein, verbindt mensen, is resultaatgericht en houdt...