Samenwerking IJmond (transformatie sociaal domein)

Platform sociaal domein (namens gemeente Velsen)

juni en oktober 2017

Over deze opdracht

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in de Transformatie Agenda van de IJmond aangegeven een Platform Sociaal Domein te willen oprichten.

Gemeenten en partners willen binnen dit platform:

  • elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaars kennis en netwerk benutten;
  • gezamenlijk het meerjarig verandertraject invulling en impuls geven en monitoren;
  • inzichten en prioriteiten in de dynamische werkagenda actualiseren of aanvullen
  • samenwerking bevorderen;
  • in projecten en pilots opgedane inzichten borgen;
  • overzicht creëren, knelpunten oppakken en elkaar inspireren.

Resultaat

Ontwikkeling en opzetten van het platform met een inhoudelijke en organisatorische begeleiding van de bijeenkomsten.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...