Samenwerking IJmond (transformatie sociaal domein)

Platform sociaal domein (namens gemeente Velsen)

juni en oktober 2017

Over deze opdracht

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in de Transformatie Agenda van de IJmond aangegeven een Platform Sociaal Domein te willen oprichten.

Gemeenten en partners willen binnen dit platform:

  • elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaars kennis en netwerk benutten;
  • gezamenlijk het meerjarig verandertraject invulling en impuls geven en monitoren;
  • inzichten en prioriteiten in de dynamische werkagenda actualiseren of aanvullen
  • samenwerking bevorderen;
  • in projecten en pilots opgedane inzichten borgen;
  • overzicht creëren, knelpunten oppakken en elkaar inspireren.

Resultaat

Ontwikkeling en opzetten van het platform met een inhoudelijke en organisatorische begeleiding van de bijeenkomsten.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van de propositie en de implementatie van de inbedding in de organisatie.
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming. Daarnaast hebben we recent een onderzoek gedaan naar wonen en zorg voor ouderen in de regio West-Friesland.
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de wijk. Dit programma richt zich in eerste instantie op de organisatie en de teams die zorg thuis bieden.
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams naar een andere werkwijze en indeling binnen de organisatie.
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken met en vanuit Positieve Gezondheid’.
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen van een ‘stip op de horizon’ voor de zorg rondom mensen met dementie in 2030.