Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)

Februari - juni 2024
Workshop / training / sessie

Opdracht

Begin 2024 zijn we gestart met een training Werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum in de kop van Noord-Holland en casemanagers dementie van Geriant.

De training bestaat uit 3 dagdelen en een intervisiebijeenkomst. Dag één stond in het teken van kennismaking met elkaar en met Positieve Gezondheid en legde de basis voor de eigen ervaring. Vanuit die eigen ervaring maakten we in dag twee de overstap van jezelf naar de ander. Wat betekent dat wat je ervaren en geleerd hebt voor hoe je de ander tegemoet treedt? Hoe begeleidt je iemand en bevorder je veerkracht en eigen regie? Dag drie stond in het teken van verdieping en toepassingsmogelijkheden.

Petra Niewenhuis
Lizzy van der Kooij

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...
Opdracht

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)
Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio...