Crisis als kans?!

Neem de tijd om te bezinnen wat Covid-19 met jou en je organisatie heeft gedaan. Met dit evaluatiemodel maak je op verschillende niveaus inzichtelijk wat de effecten  en kansen zijn. 

300+ keer gedownload

B-Liz

Verbinding, vernieuwing en verbetering


B-Liz verbindt mens en organisatie, strategie en praktijk

B-Liz is het transitiebedrijf in de zorg met specialistische kennis op gebied van (netwerk)samenwerking. 

B-Liz begeleidt innovatie- en verandertrajecten met aandacht voor optimalisering van de zorg en bedrijfsvoering, implementatie van technologische ontwikkelingen en veranderkundige aspecten oftewel de menskant. 

B-Liz brengt brede kennis op gebied van zorg én sociaal domein, een zakelijke blik en ervaring met verandermanagement. B-Liz wordt door organisaties regelmatig gevraagd om de zorg voor patiënten/cliënten te verbeteren. In alle aspecten van dienstverlening heeft B-Liz aandacht voor de professionals, de interne organisatie en de maatschappelijke opgaven.

Analyses en scans

Inspelen op de veranderende zorgvraag? Inzicht in de populatie en elementen van je organisatie helpen om de zorg voor patiënten en cliënten te verbeteren. B-Liz helpt u hier graag bij! Er zijn verschillende type analyses en scans beschikbaar. U kunt deze ook zelf uitvoeren aan de hand van een betaalbare checklist.

Advies en verbetervoorstellen

Er zijn veel uitdagingen in het veld van zorg en sociaal domein. B-Liz helpt bij het vernieuwen van processen, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en denkt ook graag inhoudelijk mee over het verbeteren van de zorg en (maatschappelijke) ondersteuning vanuit een integrale en mensgerichte aanpak. Met betrokkenheid!

Workshops en trainingen

Vanuit de wens zorg voor patiënten en cliënten te verbeteren, wordt B-Liz gevraagd om bijeenkomsten binnen organisaties of samenwerkingsverbanden te begeleiden en geeft zij workshops en trainingen. Deze trainingen faciliteren mensgerichte zorg, eigen regie en het 'anders werken'

Verander- en innovatietrajecten

Voor veel organisaties is het lastig om vernieuwing te organiseren. B-Liz begeleidt projecten, processen en programma’s in het maatschappelijk veld van Wmo, jeugd, welzijn en op gebied van (gezondheids)zorg. Deze zijn vaak gericht op het vormgeven van nieuwe samenwerkingsverbanden, verandering en/of innovatie.

Interim-opdrachten

Interim-management en bestuur, op een betrokken, integere manier. Gericht op goede borging en overdracht in de toekomst. B-Liz dringt tot de kern door, is resultaatgericht en boekt daardoor snel vooruitgang.​

Zorgtransitiemanagement

Naast het begeleiden van verander- en innovatietrajecten in zorg en sociaal domein, biedt B-Liz ook zorgtransitiemanagement
bij overnames en investeringen. B-Liz neemt hierbij het gehele proces van bedrijfsvoering, contractmanagement, personeel en management van organisaties over.

“STANDVASTIG, CREATIEF ÉN MET EEN SCHERPE ANALYSE”
“MET LIZZY IN HUIS WEET JE DAT HET GOED KOMT”
“MET EEN FRISSE BLIK, STEVIGE PRAKTIJKERVARING, RUIME KENNIS”
“DESKUNDIG EN BETROUWBAAR, VERBINDEND EN STRATEGISCH”

Over B-liz

Wat kenmerkt mij? Ik heb een enorme gedrevenheid om de wereld beter te maken en met mijn inzet een verschil te maken. Ik ben analytisch sterk, sensitief en zie snel verbanden en samenhang. Dit maakt dat ik in mijn werk het einddoel goed in zicht heb en scherp maak wat er moet gebeuren op verschillende niveaus en binnen een complex veld van wisselende belangen. Ik heb zowel de benodigde rust als de energie en drive om mensen mee te krijgen in de gewenste richting.