Projectleider Meer Tijd voor de Patient West-Friesland

Zorgkoepel West-Friesland

15 oktober 2018 tot en met 31 december 2019
veranderenvernieuwen

Opdracht

Binnen deze pilot kregen huisartsen(praktijken) meer tijd. De hypothese was dat ‘meer tijd voor de patiënt’ leidt tot: minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis, minder diagnostiekaanvragen en minder medicatievoorschriften. En tot hogere tevredenheid van patiënten en betere werkbeleving zorgverleners. Een aantal geïnteresseerde huisartsenpraktijken heeft voor een bepaalde periode een andere werkwijze ingevoerd in de praktijk. Verbeterinitiatieven waarvan wordt verondersteld dat ze bijdragen aan het creëren van meer tijd voor de patiënt werden geïmplementeerd. De deelnemende praktijken werden financieel ondersteund door VGZ en richten (in ruil daarvoor) hun praktijkvoering anders in. De effectmeting van de pilot geeft inzicht in de juistheid van de gestelde hypotheses.

Vanuit Zorgkoepel Westfriesland heb ik de pilot opgezet en samen met de betrokken huisartsen de nieuwe werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd. In augustus 2019 heb ik met behulp van PWC een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de pilot op kwantitatief gebied. Er is gekeken naar het effect op de verwijzingen naar het Dijklanderziekenhuis en naar het Diagnostisch Centrum West-Friesland. Daarnaast heb ik kwalitatieve informatie opgehaald bij de deelnemende praktijken, zowel qua ervaring vanuit de professional als vanuit patiënt. De resultaten waren positief en VGZ heeft besloten de pilot in 2020 te continueren.

Resultaten

Deelname van 8 pilotpraktijken aan de pilot

Ontwikkelen en mede-implementeren van nieuwe werkwijze

Begeleiding van werksessies met de huisartsen met onder meer reflectie op verwijzen

Monitoring: rapportage over effecten van de pilot en financiële onderbouwing

Positief resultaat van de pilot en op basis daarvan besluit tot continuering

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

5/5

Wendy van den Berg

Enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid

Aangetrokken door de maatschappelijke relevantie van het project Meer Tijd voor de Patient, heeft Lizzy de opdracht vanaf begin af aan met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid opgepakt. Hierin weet zij een goede mix te organiseren tussen enerzijds de ondersteuning aan de betrokken huisartsenpraktijken in de uitvoering en anderzijds te sturen op doelen, organiseren van randvoorwaarden (zoals beschikbare data), monitoring en inzichtelijk te krijgen van resultaten en effecten. Dit doet zij op een prettige manier met een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Haar kennis van eerstelijn en sociaal domein komen goed van pas.

Nieuws

Meer tijd voor de patiënt en de catch22 in Afferden

In mijn projectleiderschap van de pilot Meer Tijd voor de Patiënt in West-Friesland heb ik me hard gemaakt om de meerwaarde van de pilot te laten zien. In een rapportage...
Nieuws

Artikel West-Fries Dagblad: “Meer tijd voor patiënt, betere zorg door huisarts”

Artikel over Meer Tijd voor de Patiënt uit het West-Fries Dagblad (12 november 2019)
Nieuws

Pilot ‘Meer tijd voor de patiënt’ in West-Friesland heeft effect

De eerste resultaten van de pilot ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ zijn positief. Huisartsen zijn meer tevreden over hun werk en ervaren dat zij betere zorg verlenen. De verwijzingen naar...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...