Nieuws

Pilot ‘Meer tijd voor de patiënt’ in West-Friesland heeft effect

5 november 2019

De eerste resultaten van de pilot ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ zijn positief. Huisartsen zijn meer tevreden over hun werk en ervaren dat zij betere zorg verlenen. De verwijzingen naar het Dijklander Ziekenhuis zijn met 12% afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Opzet van de pilot

VGZ en een aantal huisartsenpraktijken in West-Friesland (vertegenwoordigd door de Westfriese Huisartsenorganisatie en ondersteund door de Zorgkoepel West-Friesland) zijn per 1 november 2018 de pilot Meer Tijd voor de Patiënt gestart. Het doel van de pilot is om door het creëren van meer tijd voor de patiënt de kwaliteit van zorg te verbeteren en daarmee onnodige zorg te verminderen. De huisartsen die meedoen aan de pilot krijgen financieel de mogelijkheid meer capaciteit in hun praktijk in te zetten. Naast deze capaciteitsuitbreiding hebben huisartsen verbeteringen in hun praktijkvoering bijvoorbeeld op gebied van verwijzen naar de medisch specialist, inzet van diagnostiek, de triage en logistieke planning door de doktersassistente aangebracht.

Rapportage
Er is onderzocht of meer tijd voor de patiënt leidt tot een betere kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten, een verbetering in de werkbeleving van de huisartsen(praktijk) en een hogere tevredenheid van de patiënt. Hiervoor is gekeken naar de effecten op het aantal doorverwijzingen naar het Dijklander Ziekenhuis, de diagnostiek aanvragen en de werkbeleving van de deelnemende huisartsen. Naast deze kwantitatieve analyse is de ervaring van de huisartsen opgehaald en voorbeelden van de effecten op patiëntniveau.

Resultaten
Uit de analyse blijkt dat de pilotpraktijken na start van de pilot 12% minder verwijzen naar het Dijklander Ziekenhuis dan in dezelfde periode in het jaar daarvoor. Het aantal diagnostiekaanvragen bij het Diagnostisch Centrum West-Friesland (DCWF) vanuit de pilotpraktijken is op hetzelfde niveau gebleven als in dezelfde periode in het jaar daarvoor. De werkbeleving van de huisartsen is sterk verbeterd. De huisartsen zijn meer tevreden over de rust in het spreekuur, het verloop van hun dag en zijn van mening dat zij betere zorg verlenen. Ook vindt er frequenter gezamenlijk overleg met patiënt en huisarts en intercollegiaal overleg tussen huisartsen plaats. Er is meer aandacht voor onderliggende factoren en oorzaken van klachten en er is meer tijd en ruimte om leefstijlfactoren te bespreken.

In West-Friesland
In West-Friesland nemen vier praktijken en een gezondheidscentrum (met 4 praktijken) deel aan de pilot die duurt tot eind 2019. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met het Dijklander Ziekenhuis en het DCWF en wordt ondersteund door de Zorgkoepel West-Friesland en ZONH.

Meer informatie over deze opdracht, leest u hier.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoek naar de effecten, leest u dan de Samenvatting rapportage Meer Tijd voor de Patient

Lizzy van der Kooij

Gerelateerde opdracht

Opdracht

Projectleider Meer Tijd voor de Patient West-Friesland

Zorgkoepel West-Friesland
Projectleider van de pilot om samen met de betrokken huisartsen...
Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Andere recente
ontwikkelingen

Andere recente
ontwikkelingen

Blog

Vertragen

Na een periode van hard werken, wordt het voor mij ook tijd om te vertragen. Wat heb ik hard gewerkt de afgelopen maanden en wat ik heb veel geleerd en...
Nieuws

Verdieping op het Integraal Zorg Akkoord

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is een akkoord dat het Ministerie van VWS heeft gemaakt met 15 verschillende partijen uit het zorgveld. In het IZA worden ambities uitgesproken en afspraken...
Interview

In gesprek met … Sander de Roos

In deze editie van ‘In gesprek met’… een gesprek met Sander de Roos, partner en creatief directeur in een aantal mediabedrijven. Vanuit B-Liz kennen we Sander sinds de opstart van...