Over B-Liz

B-Liz is opgericht vanuit een sterke drive om de wereld beter te maken. En vanuit het geloof dat dingen echt anders kunnen. We bouwen vanuit B-Liz aan een samenleving waarin mensen en hun wensen, behoeften en potentie vertrek- en eindpunt zijn. Te vaak zien we dat mensen en initiatieven stuiten op belemmeringen en schotten. Situaties waarin de georganiseerde ‘systeemwereld’ leidend wordt i.p.v. de leefwereld van mensen. Hierdoor raken mensen (en organisaties) verwijderd van de oorspronkelijke bedoeling.

Onze grote missie is om echt een verschil te maken in de wereld en impact te realiseren. We willen van betekenis zijn in de levens van velen en bouwen aan duurzame relaties. Dit doen we onder meer in het brede maatschappelijk veld en in de zorg met een beweging naar ‘mensgerichte zorg’.

B-Liz is het transitiebedrijf in de zorg met specialistische kennis op gebied van (netwerk)samenwerking. B-Liz begeleidt innovatie- en verandertrajecten met aandacht voor optimalisering van processen, implementatie van zorginnovaties en technologische ontwikkelingen en mensgerichte verandering. B-Liz brengt brede kennis op gebied van zorg én sociaal domein, een zakelijke blik en ervaring met verandermanagement.

B-Liz wordt door organisaties regelmatig gevraagd om de zorg voor patiënten/cliënten te verbeteren. In alle aspecten van dienstverlening heeft B-Liz aandacht voor de professionals, de interne organisatie en de maatschappelijke opgaven.

Oprichter van B-Liz, Lizzy van der Kooij focust met haar bestuurskundige achtergrond en brede werkervaring in zorg en het sociaal domein op het verbeteren van de zorg voor mensen die dit (hard) nodig hebben. Lizzy’s grote drijfveer is om de zorg zo te hervormen dat mensen de zorg krijgen die nodig is, ongeacht vanuit welk domein, organisatie of zorgverlener deze geboden wordt. Vanuit deze drijfveer werkt zij graag aan veranderopdrachten met verbinding op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. 

Neem contact op​

Sinds augustus 2015 werk ik vanuit B-Liz als zelfstandig adviseur op gebied van zorg en sociaal domein. Ik werk graag in een omgeving waar verandering ruimte krijgt en waarbij ik met en voor mensen kan werken. Mijn rol ligt vaak in het faciliteren van samenwerking, zorgen dat professionals zoals huisartsen en hulpverleners hun werk kunnen doen. Ik neem belemmeringen weg en grijp de kansen voor verbetering. Mijn opdrachtgevers zijn met name gemeenten, zorgaanbieders, kennisinstituten, samenwerkingsverbanden op gebied van wonen, welzijn en zorg, huisartsenorganisaties en organisaties uit het ROS-netwerk.

Sportief en sociaal betrokken

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik sport graag: ik voetbal in de zaal, boks in de buitenlucht, wandel en loop ook hard bijvoorbeeld in de Kennemerduinen. Ook voor vrienden en familie maak ik graag tijd bijvoorbeeld met etentjes want ik houd van koken en lekker eten. En van lezen, reizen en muziek. Ik ben toezichthouder (raad van toezicht) bij een organisatie voor primair onderwijs: Jongleren en ik ben bestuurslid bij een organisatie, the one cent foundation, die zich inzet om met donaties van 1 cent ideeën tot uitvoer te brengen en projecten mogelijk te maken op gebied van armoedebestrijding, milieu en geneesmiddelen.

Brede ervaring opgebouwd

Vanaf 2012 raakte ik bij de gemeente Haarlem betrokken bij alle veranderingen in het sociale domein en was ik tot eind 2015 verantwoordelijk voor de Sociaal Wijkteams. Na mijn studie bestuurskunde, werkte ik als consultant bij een Human Resources-adviesbureau. Hier adviseerde ik multinationals en deed ik projecten op gebied van arbeidsvoorwaarden, het binden en boeien van medewerkers (Human Capital) en fusies en overnames. Ik wilde echter meer maatschappelijk betrokken zijn en maakte de stap naar de publieke sector waar ik op tal van terreinen actief was.

Verbinder

Hier ervaarde ik dat de rol van trekker en duwer, van verbinder en spin in het web me goed paste. Je hebt elkaar, vanuit verschillende rollen, disciplines en expertises nodig om een probleem op te lossen: je kunt het niet alleen. Het gezamenlijk werken aan maatschappelijke opgaven en problemen, boorde een grote energie, koersvastheid en kracht in mij aan.

Ik kom graag in contact met je

Wil je op de hoogte blijven van mijn visie op de ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein, projectmanagement of de mooie resultaten van nieuwe samenwerkingsvormen? Lees dan vooral mijn blog of schrijf je in voor regelmatige updates via e-mail. Heb je vragen over hoe we samen kunnen werken en welke mogelijkheden ik voor jouw organisatie kan bieden? Neem contact op via e-mail of bel me.

Neem contact op

Wil je meer informatie of ben je benieuwd wat B-Liz voor jouw organisatie kan betekenen?

Stuur een e-mail