Over

B-Liz is opgericht door Lizzy van der Kooij vanuit een sterke drive om een meer liefdevolle wereld te vormen waarin mensen een gelukkig, gezond en betekenisvol leven kunnen leiden. Lizzy werkt samen met verschillende professionals en organisaties om gewenste resultaten te behalen en optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Het werken met concepten om een beweging en een paradigmashift op gang te brengen zit in de haarvaten van B-Liz. We brengen een schat aan ervaring mee vanuit de zorg en het maatschappelijk veld. We begeleiden veel publiek-private samenwerkingen rondom maatschappelijke opgaven en hebben de kennis, ervaring, vaardigheden om partners te verbinden aan opgaven en bewegingen zoals bijvoorbeeld vanuit Positieve Gezondheid. B-Liz wordt door organisaties regelmatig gevraagd om de zorg voor patiënten/cliënten te verbeteren. In alle aspecten van dienstverlening heeft B-Liz aandacht voor de mens, de interne organisatie en de maatschappelijke opgaven.

We combineren onze brede kennis op gebied van zorg, sociaal domein, communicatie en gedragsverandering met een zakelijke blik en ervaring met verandermanagement. We hebben een aanpak van kleine stapjes. Ervaren of iets werkt zoals beoogd, vinden we belangrijk.

Neem contact op​

Sinds augustus 2015 werk ik vanuit B-Liz als zelfstandig adviseur op gebied van zorg en sociaal domein. Ik werk graag in een omgeving waar verandering ruimte krijgt en waarbij ik met en voor mensen kan werken. Mijn rol ligt vaak in het faciliteren van samenwerking, zorgen dat professionals zoals huisartsen en hulpverleners hun werk kunnen doen. Ik neem belemmeringen weg en grijp de kansen voor verbetering. Mijn opdrachtgevers zijn met name gemeenten, zorgaanbieders, kennisinstituten, samenwerkingsverbanden op gebied van wonen, welzijn en zorg, huisartsenorganisaties en organisaties uit het ROS-netwerk.

Sportief en sociaal betrokken

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik sport graag: ik voetbal in de zaal, boks in de buitenlucht, wandel en loop ook hard bijvoorbeeld in de Kennemerduinen. Ook voor vrienden en familie maak ik graag tijd bijvoorbeeld met etentjes want ik houd van koken en lekker eten. En van lezen, reizen en muziek. Ik ben toezichthouder (raad van toezicht) bij een organisatie voor primair onderwijs: Jongleren en ik ben bestuurslid bij een organisatie, the one cent foundation, die zich inzet om met donaties van 1 cent ideeën tot uitvoer te brengen en projecten mogelijk te maken op gebied van armoedebestrijding, milieu en geneesmiddelen.

Brede ervaring opgebouwd

Vanaf 2012 raakte ik bij de gemeente Haarlem betrokken bij alle veranderingen in het sociale domein en was ik tot eind 2015 verantwoordelijk voor de Sociaal Wijkteams. Na mijn studie bestuurskunde, werkte ik als consultant bij een Human Resources-adviesbureau. Hier adviseerde ik multinationals en deed ik projecten op gebied van arbeidsvoorwaarden, het binden en boeien van medewerkers (Human Capital) en fusies en overnames. Ik wilde echter meer maatschappelijk betrokken zijn en maakte de stap naar de publieke sector waar ik op tal van terreinen actief was.

Verbinder

Hier ervaarde ik dat de rol van trekker en duwer, van verbinder en spin in het web me goed paste. Je hebt elkaar, vanuit verschillende rollen, disciplines en expertises nodig om een probleem op te lossen: je kunt het niet alleen. Het gezamenlijk werken aan maatschappelijke opgaven en problemen, boorde een grote energie, koersvastheid en kracht in mij aan.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Wij zijn

Lizzy van der Kooij

Mijn grote drijfveer is om de zorg zo te hervormen dat mensen de zorg krijgen die nodig is, ongeacht vanuit welke wet, financier, domein, organisatie of zorgverlener deze geboden wordt. Integraal en mensgericht aansluitend bij de basisbehoeften van mensen.

Susanne Slikkerveer

Mijn belangrijkste drive is dat er in de zorg- en hulpverlening beter wordt samengewerkt, dat zij elkaar weten te vinden en dat er op een oordeelvrije, liefdevolle en positieve manier wordt gekeken naar wat een betrokkene nodig heeft.

Ons expertisenetwerk

Nicoline Thijssen

Als ondernemer met jarenlange ervaring in het publieke domein ben ik gepassioneerd over onderwerpen zoals (mentale) gezondheid en kansenongelijkheid

Daniella Konopasek

Een gedreven project- en interim manager met een groot hart voor maatschappelijke vraagstukken. Ik geloof in de kracht van samenwerking en begeleid partijen van strategie tot uitvoering.

Mascha Westen-Reinders Folmer

De samenwerking met B-Liz belicht verschillende kanten van gezonde en tevreden medewerkers en daar vullen we elkaar in aan.

Petra Niewenhuis

Communicatiespecialist, trainer en facilitator. Met ‘elkaar verstaan’ als centraal thema en verandering als specialisatie.

Margot Kuijpers

Als gedreven ontwikkelingssocioloog maak ik me hard voor kansengelijkheid en bewaar ik de rust in complexe situaties.

Alex Jansen

Samen met B-liz willen we zo een bijdrage leveren aan een gezonder en gelukkiger Nederland.

Julien Pieterse

Sinds 2007 ben ik als oprichter van Vitalics, bezig om samen met mijn team de wereld positiever en vitaler te maken. Dit bereiken wij door meer vitaliteit en meer bewustzijn te creëren bij medewerkers binnen organisaties.

Marian de Kleermaeker

Samenwerken in een netwerk met veel partijen en belangen. Daar krijg ik energie van.

Marloes Bosselaar

Marloes Bosselaar is trainer Positieve Gezondheid. Haar passie voor het creëren van maatschappelijke impact en de focus op ieders talent zet zij in bij de trainingen en de samenwerking met B-Liz.

Jacqueline Slikkerveer

Ondernemer met als uitgangspunt kijken naar mogelijkheden en oplossingen.