Analyses

Analyses

Regelmatig ontbreekt in organisaties een goede analyse en start men snel met een project of programma. Hierdoor missen de gekozen strategieën en acties van organisaties effectiviteit. Verandering begint met een goede analyse, met inzicht en overzicht over de populatie, je interne organisatie, de mogelijkheden van samenwerking en de beoogde effecten.

B-Liz helpt uw organisatie met het snel in kaart brengen van de huidige én de gewenste situatie. Door het zetten van een aantal stappen, creëer je snel overzicht en kun je direct gericht aan de slag met de gewenste verandering.

We hebben diverse scans en analyses ontwikkeld.

Wil je meer weten? Neem vooral contact op!

Personen

Lizzy van der Kooij

Mijn grote drijfveer is om de zorg zo te hervormen dat mensen de zorg krijgen die nodig is, ongeacht vanuit welke wet, financier, domein, organisatie of zorgverlener deze geboden wordt. Integraal en mensgericht aansluitend bij de basisbehoeften van mensen.

Susanne Slikkerveer

Mijn belangrijkste drive is dat er in de zorg- en hulpverlening beter wordt samengewerkt, dat zij elkaar weten te vinden en dat er op een oordeelvrije, liefdevolle en positieve manier wordt gekeken naar wat een betrokkene nodig heeft.

Scans

Geen scans om weer te geven.

Gerelateerde
ontwikkelingen

Gerelateerde
ontwikkelingen

Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Verkenning Zorg Op de Juiste Plek: ziekenhuisverplaatste zorg

Zorgbalans
Verkenning naar het verplaatsen van zorg vanuit het ziekenhuis naar...
Opdracht

Verkenning regionale zorgcentrale Noord-Holland Noord

Huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (via Zonh)
Verkenning van draagvlak voor het vormen van een regionale zorgcentrale...

Verkenning samenwerking huisartsen en sociaal domein in de kop van Noord-Holland

HKN huisartsen (namens Zonh)

Kom in contact met B-Liz

Wil je weten wat B-liz voor jouw organisatie kan betekenen? Of heb je een project of vraagstuk waar je advies bij nodig hebt? Stuur een e-mail of bel en ik denk met je mee over de mogelijkheden. 

Overig aanbod

Verbinden

B-Liz is expert in samenwerking gericht op maatschappelijke doelen. Organisaties hebben elkaar vaak nodig om een maatschappelijk doel te behalen. We zoeken verbinding en nemen mensen en organisaties mee op weg naar de veranderde toekomst. We brengen een beweging op...

Workshops, trainingen en sessies

Trainingen en workshops over werken vanuit Positieve Gezondheid, over werkplezier en vitaliteit, weerbaarheid en (domeinoverstijgende) samenwerking. We begeleiden en faciliteren we ook afzonderlijke sessies over bijvoorbeeld regionale samenwerking, de totstandkoming van beleid en afspraken of over het formuleren van je...

Positief Gezond Werkgeverschap en gezondheidsprogramma’s

Veel organisaties voelen de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan de gezondheid van hun medewerkers. B-Liz helpt organisaties bij het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich gezond voelen en met plezier kunnen werken.