Analyses

Verbetering van de zorg vraagt om inzicht en overzicht over de huidige situatie en de gewenste situatie. 

De toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt dwingt organisaties om slimmer en anders te gaan werken. Er is een noodzaak om huidige werkwijzen te veranderen, innovaties te implementeren, organisaties en processen te stroomlijnen en vooral ook een noodzaak om samen te werken met anderen. Regelmatig ontbreekt in organisaties een goede analyse van de huidige én de gewenste situatie. Hierdoor missen de gekozen strategieën en acties van organisaties effectiviteit. Zorgtransitie begint met een goede analyse, met inzicht en overzicht over de populatie, de interne organisatie, de mogelijkheden van samenwerking en de beoogde effecten. B-Liz helpt uw organisatie met het snel in kaart brengen van de situatie. Door het zetten van een aantal stappen, creëert u snel overzicht en kunt u direct gericht aan de slag met de gewenste verandering.

De brede expertise van B-Liz is vertaald in een betaalbare checklist. Deze kunt u hieronder aanschaffen zodat u snel zelf aan de slag kunt. Uiteraard kan B-Liz de scans ook voor u uitvoeren. Dan nemen we contact op om de benodigde input te verzamelen. 
Icoon populatiescan

Hoeveel mensen bedient jouw organisatie? Hoe ziet de patiënten- of cliëntenpopulatie eruit? En wat vraagt deze groep aan zorg en ondersteuning?

Door het creëren van goed inzicht in de huidige en gewenste situatie worden de gekozen strategie en acties veel effectiever.

Met deze scan zorg je voor een goed inzicht in je populatie. Hiermee kun je veel gerichter inspelen op wat de populatie vraagt van jouw organisatie.

Zelf een populatiescan uitvoeren?

B-Liz de populatiescan laten uitvoeren?

Organisatiescan

Is je organisatie voldoende toegerust om te kunnen voorzien in de vraag en behoeften van patiënten en/of cliënten? Deze scan werpt licht op zowel de strategie van je organisatie als de structuur en cultuur. Ook komen aspecten op gebied van management en leiderschap, medewerkers en processen aan bod. Je kunt niet veranderen zonder een goede analyse.

Met deze scan zorg je voor een goed inzicht in je organisatie. Hiermee kun je veel gerichter inspelen op waar verbeteringen nodig zijn. Wil je nog een stap verder, dan kun je ook een scan maken van het speelveld waar jouw organisatie zich in begeeft. En de kansen en meerwaarde van samenwerking inzichtelijk maken.

Zelf een organisatiescan uitvoeren?

B-Liz de organisatiescan laten uitvoeren?

Samenwerkingsscan

Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig en veel organisaties zoeken naar andere verbanden. Veel organisaties worstelen met de veelheid en diversiteit aan organisaties in het maatschappelijk veld. Wie doet wat?

Samenwerking en verandering begint met een goede analyse.

Met deze scan zorg je voor een goed overzicht over het speelveld. Met inzicht in je eigen organisatie en de kansen van samenwerking, biedt dit je uitzicht op wat een mogelijke samenwerking jou en je organisatie gaat opleveren.

Dit kan vertaald worden in besparingen op organisatieniveau, op maatschappelijk niveau, in meerwaarde voor de patiënt/cliënt of in de werkbeleving van je medewerkers. De winst en mogelijke besparingen zijn vervolgens weer inzichtelijk te maken in de quadruple aim scan.

Zelf een samenwerkingsscan uitvoeren?

B-Liz de samenwerkings-scan laten uitvoeren?

Stappenplan Samenwerking

Wil je aan de slag en verbeteringen realiseren op gebied van samenwerking? Alle voorgaande scans (populatie, organisatie en samenwerking) zijn vervat in een stappenplan en kun je zelf uitvoeren.

Samenwerking en verandering begint met een goede analyse.

Met deze handleiding kun je zelf stap voor stap inzicht en overzicht creëren om zo te komen tot succesvolle samenwerking.

Zelf aan de slag met het verbeteren van samenwerking?

Quadruple Aim Scan

Met de quadruple aim scan maak je de winst en meerwaarde van interventies en/of samenwerking inzichtelijk vanuit vier dimensies.

B-Liz brengt op basis van door de organisatie gegeven input en informatie de effecten van interventies en/of samenwerking in beeld door een analyse te maken van de ervaring van patiënten, medewerkers/professionals, de aspecten op gebied van verbetering van de collectieve gezondheid zoals behandelresultaten en de kosten. Deze vier elementen zijn vervat in de quadruple aim scan.

B-Liz een quadruple aim scan laten uitvoeren?