Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)

in 2018/2019 en rapportage in 2021

Organisatie

Zorg Zoals de Westfries het Wil is een initiatief van een aantal inwoners van Westfriesland vanuit een grote betrokkenheid op gebied van zorg en welzijn. Dit burgerinitiatief zorgt voor meer inspraak en het rechtstreeks overbrengen van de wensen en belangen van inwoners van Westfriesland en de Wieringermeer rondom zorg. Zij zien zichzelf graag als een verbindende schakel tussen inwoners, aanbieders van zorg en welzijn en systeempartijen zoals zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeenten.

Versterken burgerinitiatief (2018-2019)

Het vormgeven, versterken en organiseren van samenhangende zorg kan niet meer kan zonder de betrokkenheid van inwoners. Ik heb vanuit Zonh geholpen om ZZWW verder te versterken en de platformfunctie te professionaliseren en particiaptie te vergroten. Daarnaast heb ik inhoudelijk geadviseerd over hoe en vanuit welke rol ZZWW kan bijdragen aan resultaten op de gestelde speerpunten op basis van quadruple aim. Over de gehele breedte heb ik bijgedragen aan de planvorming waarbij missie/visie, strategie en doelstellingen, baten en lasten, inrichting van de platformfunctie, governance, communicatie, duurzame financiering en verbinding met stakeholders belangrijke pijlers waren.

Rapportage ouderenzorg (oktober 2021)

Vanuit B-Liz hebben we een onderzoek gedaan naar de landelijke ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en deze vertaald naar de regio Westfriesland. Daarnaast hebben we een voorstel gedaan voor een manifest om de discussie op gang te brengen over de ouderzorg in Westfriesland.

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

Blog

Westfriezen leren van collega’s op Goeree Overflakkee

Met een bus vol afgevaardigden van Westfriese gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en inwoners is het bestuur van Zorg Zoals de Westfries het Wil onlangs afgereisd naar Goeree Overflakkee. De Westfriezen brachten...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...