Versterking Palliatieve zorg

KWF

verbinden

Opdracht

Voor KWF ga ik een bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg. De ambitie is om samen met stakeholders ervoor te zorgen dat de wensen van kankerpatiënten in hun laatste levensfase altijd centraal staan en dat passende zorg en ondersteuning voor patiënten en naasten beschikbaar is. 

Ik ga met input vanuit het veld de strategie palliatieve zorg verder ontwikkelen, de doelen concretiseren en de daarbij behorende impactreporting en –sturing vormgeven. Ook word ik het aanspreekpunt voor de collega's op gebied van palliatieve zorg en mag ik gaan zorgen voor voortgang en samenhang, ook met andere speerpunten zoals psychosociale zorg.Lizzy van der Kooij

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...
Opdracht

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)
Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio...