Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)

November 2022
Positief Gezond Werkgeverschap en gezondheidsprogramma’s

Opdracht

Vanuit het IPH heb ik het Alfa-college mogen begeleiden in het vormgeven van Positief Gezond Werkgeverschap. We zijn begonnen met de inzet van instrumenten en inspiratiesessie, maar gaandeweg bleek Alfa toch behoefte te hebben aan een meer concreet implementatieplan. In dit implementatieplan hebben Nicoline en ik samen met Ivo van Hijum meer handen en voeten gegeven aan de beweging naar en vanuit (positieve) gezondheid.

Het Alfa-college verwoordt het als volgt:

"We omarmen de paradigmaverschuiving van ziekte naar gezondheid en zien hierin ook een kans om binnen de werkomgeving impact te maken. Een gezonde, tevreden en duurzaam inzetbare beroepsbevolking draagt bij aan meer vreugde, verbeterd welzijn en motivatie, vermindert uitval en verloop en stimuleert productiviteit en innovatie."

Nicoline Thijssen
Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

Nieuws

Mensgericht leiderschap en vitaliteit in de zorg

Veel organisaties voelen de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan de gezondheid van hun medewerkers. Vaak wordt er aandacht gegeven aan ziekteverzuim en herstel. Door preventief aandacht te besteden aan...
Interview

In gesprek met … Nicoline Thijssen

Ik ben Nicoline Thijssen. Het afgelopen jaar heb ik een enorme sprong in het onbekende gezet door eigenlijk mijn hele bestaanszekerheid op te zeggen. Mijn leven daarvoor was ‘being comfortable...
Blog

Zorg voor elkaar… en vergeet je medewerkers niet

De Covid-19 pandemie vergroot de druk op de zorg op een ernstige manier. Aan het begin van de pandemie was er acute stress: er moest direct gehandeld worden, maar er...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...
Opdracht

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)
Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio...
Opdracht

Regiomanager thuiszorg Omring

Omring
Vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof van regiomanager thuiszorg met 11...
Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....