Blog

Zorg voor elkaar… en vergeet je medewerkers niet

6 december 2021

De Covid-19 pandemie vergroot de druk op de zorg op een ernstige manier. Aan het begin van de pandemie was er acute stress: er moest direct gehandeld worden, maar er was nog veel onzeker over het verloop en of dit virus blijvend zou zijn. Van acute stress kunnen mensen over het algemeen goed herstellen. 

Inmiddels is duidelijk dat Covid-19 blijvend is en er meer sprake is van chronische stress dan acute stress. Door de constante hoge druk op de zorg is het niet verrassend dat steeds meer zorgverleners (langdurig of tijdelijk) uitvallen. Ze zijn uitgevallen door een Covid-19 besmetting, quarantaineverplichting of hebben te maken met overbelastingsklachten en burn-outs. Hierdoor moet er met minder personeel gewerkt worden. Dit zorgt weer voor een verhoging van de werkdruk van de zorgverleners die nog wel werkzaam zijn en de kans op uitvallen wordt hiermee ook groter. Kortom een vicieuze cirkel.

Kris Vanhaecht, hoogleraar kwaliteitsbeleid aan het KU Leuven Instituut voor Gezondheidszorgbeleid en verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, staat bekend om zijn onderzoek naar de mentale weerbaarheid van zorgverleners. In gevallen van (chronische) stress is het belangrijk om hierover te praten. Volgens Vanhaecht heeft de Covid-19 pandemie op dit gebied een positieve ontwikkeling teweeg gebracht. Zorgverleners durven meer over hun eigen kwetsbaarheid te spreken. Echter geeft Vanhaecht ook aan dat professionele ondersteuning hierbij nodig kan zijn. Het kan onvoldoende zijn als zorgverleners enkel op hun thuissituatie kunnen terugvallen. De werkgever heeft hier ook een rol in. Vanhaecht noemt het centraal stellen van de zorgverlener gastvrij leiderschap.

Vanuit B-Liz dragen wij ook bij aan de beweging van gastvrij leiderschap door organisaties te begeleiden bij goed en gezond werkgeverschap met oprechte aandacht voor mensen. We helpen organisaties bij het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich ‘Happy & Healthy’ voelen. Happy & Healthy Medewerkers staat voor een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer en stelt niet alleen de rol van de werkgever en de zorg voor de medewerkers hierin centraal, maar ook de eigen regie van mensen. We gaan bovendien uit van een brede benadering van gezondheid en het vermogen om om te gaan met de uitdagingen die het leven en je werk biedt. Gezondheid is geen statisch gegeven. Belangrijk hierin is dat de medewerker als mens met al zijn dimensies daadwerkelijk wordt gezien en niet alleen als iemand die de gevraagde arbeid verricht. Vaak wordt er vooral gefocust op de relatie tussen de ‘klant’ en de medewerker. Door die focus te verbreden naar de medewerker zelf, en de eigen regie van medewerkers aan te spreken en te faciliteren, wordt meer gezondheid ervaren waardoor er sprake is van minder uitval. Bijkomend voordeel is dat de medewerkers veelal meer betrokkenheid en werkplezier ervaren waardoor het verloop in personeel daalt en de productiviteit stijgt.

Juist in tijden waarin sprake is van chronische stress, zoals bij een pandemie als deze, is ondersteuning van de medewerkers extra belangrijk. Vragen als: ‘waar ligt de behoefte van mijn medewerkers of welke ondersteuning kan ik extra bieden’ kunnen hierin veel antwoorden geven. B-Liz denkt graag mee om dit vraagstuk binnen de organisatie beantwoord te krijgen en kan daarnaast ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering hiervan.

Lizzy van der Kooij
Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Andere recente
ontwikkelingen

Andere recente
ontwikkelingen

Blog

Vertragen

Na een periode van hard werken, wordt het voor mij ook tijd om te vertragen. Wat heb ik hard gewerkt de afgelopen maanden en wat ik heb veel geleerd en...
Nieuws

Verdieping op het Integraal Zorg Akkoord

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is een akkoord dat het Ministerie van VWS heeft gemaakt met 15 verschillende partijen uit het zorgveld. In het IZA worden ambities uitgesproken en afspraken...
Interview

In gesprek met … Sander de Roos

In deze editie van ‘In gesprek met’… een gesprek met Sander de Roos, partner en creatief directeur in een aantal mediabedrijven. Vanuit B-Liz kennen we Sander sinds de opstart van...