Nieuws

Mensgericht leiderschap en vitaliteit in de zorg

20 december 2023

Veel organisaties voelen de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan de gezondheid van hun medewerkers. Vaak wordt er aandacht gegeven aan ziekteverzuim en herstel. Door preventief aandacht te besteden aan het bevorderen en faciliteren van gezondheid en veerkracht valt veel winst te behalen t.a.v. ziekteverzuim. Juist in tijden van chronische stress, zoals we hebben gezien tijdens de Coronapandemie, is ondersteuning van de medewerkers extra belangrijk.

Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat over eten, slapen en beweging. Maar vooral ook over thema’s als mee kunnen doen, verbondenheid met anderen ervaren en een doel hebben in je leven. In onderstaand figuur is te zien hoe het begrip gezondheid zich ontwikkeld heeft. De organisaties werkzaam in de (gezondheids)zorg hebben zich hierop aangepast.

De brede benadering van gezondheid wordt ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Daarnaast is de autonomie van mensen belangrijk: zelf regie kunnen voeren over je leven en je werk. Om vanuit deze regie keuzes te maken en actie te ondernemen zodat je om kunt gaan met de uitdagingen die het leven soms in zich heeft. Een focus op wat wel kan, bevordert de veerkracht en ook het gevoel van competent zijn en succes ervaren.

Voor veel organisaties is het lastig om deze benadering van gezondheid in de eigen organisatie vorm te geven. Veel organisaties zijn geneigd om het te zoeken in advies en in aanbod, terwijl deze geen recht doen aan de brede benadering van gezondheid en de eigen regie van mensen. Aanpassingen in de structuur en cultuur hebben veel meer impact. Als je de organisatiestructuur én de -cultuur zo weet in te richten dat de gezondheid en de eigen regie van medewerkers gefaciliteerd wordt, komt er energie vrij. Een aanpak waarbij je mensen echt centraal stelt, bevordert eigenaarschap en vergroot daarmee de betrokkenheid. Voorstellen, acties, bewegingen worden veel meer gedragen en zijn hierdoor oplossingen ook duurzamer.

Samen met Julien Pieterse van Vitalics en HR strateeg Jolanda Steunenberg ontwikkelen we een masterclass voor bestuurders en HR-managers. Deze masterclass benoemt de pijnpunten die wij alledrie vanuit onze eigen expertises en ervaring in organisaties zien. Maar uiteraard bieden we ook handvatten en oplossingsrichtingen. Het wordt een masterclass over mensgericht leiderschap en vitaliteit in de zorg.

Begin 2024 volgt meer informatie hierover!

 

 

Julien Pieterse
Lizzy van der Kooij

Gerelateerde opdracht

Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Andere recente
ontwikkelingen

Andere recente
ontwikkelingen

Nieuws

Spoeddienst ouderen in de nacht

In de avond en de nacht zijn meestal geen thuishulpen of verpleegkundigen meer beschikbaar of heel schaars met een hoge werkdruk omdat ze inzetbaar zijn in een groot werkgebied. Om...
Blog

Gestart als kwartiermaker GO Beschermd Wonen

Sinds de zomer maak ik kwartier voor het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen, het bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Beschermd Wonen in de regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland, waartoe de acht...
Interview

In gesprek met … Nicoline Thijssen

Ik ben Nicoline Thijssen. Het afgelopen jaar heb ik een enorme sprong in het onbekende gezet door eigenlijk mijn hele bestaanszekerheid op te zeggen. Mijn leven daarvoor was ‘being comfortable...