Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK

Vanaf 6 maart 2024
verbindenvernieuwen

Over deze opdracht

De acute zorg staat onder druk. Er is sprake van een snel toenemende vraag en daartegenover een schaarste in personeel. Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking om de zorg binnen deze complexe opgave toch beschikbaar te kunnen houden.

De partners hebben binnen Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) een ROAZ-plan opgesteld en willen hier binnen zorgcoördinatievoorzieningen inrichten en mogelijk een Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) oftwel een spoedplein vormgeven. Zorgcoordinatie zo zo moeten worden ingericht dat inwoners met een niet-levensbedreigende acute zorgvraag op momenten dat zij niet bij hun eigen huisarts of andere zorgverlener terecht kunnen, bijvoorbeeld tijdens avond-, nacht- en weekenduren, worden toegeleid naar de juiste zorg. Het spoedplein zou de plek kunnen zijn waar deze vragen binnenkomen.

Op het bestuurlijk overleg Haarlem en Meer van 6 maart jl. is gesproken over de coalitie acute zorgcoördinatie, de opbrengsten van de coalitie Wakker in de nacht en over de mogelijke vorming van een spoedplein. Er is besloten dat er eerst een verkenning plaatsvindt naar de context en inhoudelijke kaders voor een spoedplein in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Deze verkenning vindt plaats door in de eerste plaats gesprekken met de bestuurders/ betrokkenen en wordt toegesneden op de context van de regio en op het inzichtelijk maken van de aandachtspunten en belangen vanuit elke organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de inhoudelijke kaders en de bouwstenen van een spoedplein in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. We putten hiervoor uit voorbeelden in het land zoals de SEMD in Midden-Kennemerland en de samenwerking in Noord-Holland-Noord.

Jaap Davids (HZK), Marita Kromhout (Spaarne Gasthuis) en Lizzy van der Kooij (B-Liz) begeleiden dit proces, waarbij ze hun ervaringen binnen de coalitie ‘Wakker in de nacht’ en zorgcoördinatie en de kaders van het ROAZ-plan meenemen.

 

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

Blog

Wakker in de nacht

Begin 2023 startte vanuit Zorgbalans en het Spaarne Gasthuis een project ‘wakker in de nacht’. Het doel is om te inventariseren welke organisaties letterlijk wakker zijn in de nacht en...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...
Opdracht

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)
Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio...