Project Wlz in de wijk

Zorgbalans

Vanaf oktober 2021
Advies / verbetervoorstelvernieuwen

Over deze opdracht

Eind 2021 deed een collega binnen Zorgbalans een onderzoek naar de knelpunten rondom de inzet en de systematiek van de Wet Langdurige Zorg. Er werd een kennistekort gesignaleerd en ook knelpunten en lacunes in het proces van aanvragen en belemmeringen in het proces om de juiste zorg vanuit de meest passende financieringsstroom te kunnen bieden. Er werd een plan van aanpak opgesteld met drie pijlers: deskundigheidsbevordering, versterking van de rol van de wijkverpleegkundige en facilitering van het (aanvraag)proces.

Samen met een projectgroep, bestaande uit verschillende wijkverpleegkundigen en Verpleegkundigen Ouderen (VO), werkten we aan:

  • Content en producten voor leren en/of informeren zoals een infographic, stroomschema, webinar
  • Informatie en documentatie voor cliënten/naasten en voor collega’s in de wijk (folders)
  • Persona’s van clienten
  • Voorbeeld-aanvragen Wlz
  • Theoretisch kader rondom de voor Wijkzorg 3 belangrijkste financieringsstromen van Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Zvw (Zorgverzekeringswet) en Wlz (Wet Langdurige Zorg)
  • Voorbeelden van 'lastige' gesprekken

Nicoline Thijssen
Susanne Slikkerveer

Reviews & Ontwikkelingen

Interview

In gesprek met … Nicoline Thijssen

Ik ben Nicoline Thijssen. Het afgelopen jaar heb ik een enorme sprong in het onbekende gezet door eigenlijk mijn hele bestaanszekerheid op te zeggen. Mijn leven daarvoor was ‘being comfortable...
4.7/5

Inge Veenstra

Inspirerend en verdiepend!

Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...
Opdracht

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)
Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio...