Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)

Vanaf 10 juli 2023
Kwartiermaker

Context

De acht gemeenten in de regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland bereiden zich voor op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen (BW).

Vanaf 1 januari 2024 gaan de acht gemeenten in de BW-regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland samenwerken in een Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen (GR BW) en geven hierbinnen vorm aan de gezamenlijke uitvoering Beschermd Wonen in een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW).

Dit doen de gemeenten vanuit de visie om inwoners die zijn aangewezen op (voorzieningen voor) Beschermd Wonen, zo gewoon mogelijk te laten wonen met herstelondersteuning gericht op inclusie, volwaardig burgerschap, participatie, zelfredzaamheid en informele steun in de eigen omgeving (Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel, 2022 – 2027).

Over deze opdracht

De kwartiermaker maakt kwartier voor de inrichting van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) en het uitvoeringsteam regionale taken Beschermd Wonen (URB). De kwartiermaker fungeert als voorzitter van het opgerichte kernteam en stuurt met het kernteam op de totale voortgang van het project van doorcentralisatie. De kwartiermaker ziet als onderdeel van het kernteam toe op de besluitvorming rondom de GR en de vorming van het GO BW en is aanspreekpunt voor de trekkers van de project- en opgaveteams. De kwartiermaker pakt extra taken op in de bemensing van de projectteams. De kwartiermaker werkt voor en vanuit de regio. De manager Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Haarlem is namens de stuurgroep de opdrachtgever van de kwartiermaker. Vanuit het kernteam rapporteert de kwartiermaker aan de stuurgroep en legt de kwartiermaker keuzes en eventuele knelpunten voor aan de leden van de stuurgroep.

De kwartiermaker vervult een coördinerende rol in de voorbereiding en implementatie van de GR en het GO en zorgt voor samenhang. Zij is verantwoordelijk voor de planning en de te behalen resultaten en mijlpalen in het proces inclusief de voortgang van de projectgroepen.

De vorming van het GO BW betreft aspecten rondom governance, het inrichten van werkprocessen m.b.t. monitoring en informatievoorziening en de P&C cyclus. En het inrichten en opbouwen van de uitvoering. De functie van kwartiermaker is tijdelijk en eindigt per 1 juli 2024. De nog te werven ''netwerkregisseur'' is een structurele functie en deze krijgt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van het uitvoeringsteam. De kwartiermaker zal veel van de op te zetten activiteiten overdragen aan de te werven netwerkregisseur.

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

Interview

In gesprek met … Frank Veltkamp

Frank heeft sinds 1 februari dit jaar een nieuwe functie bij de gemeente Velsen: samen met Derkje Veurink, gemeentesecretaris, vormt hij het directieteam. Onderling hebben zij afspraken gemaakt over hun...
Blog

Gestart als kwartiermaker GO Beschermd Wonen

Sinds de zomer maak ik kwartier voor het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen, het bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Beschermd Wonen in de regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland, waartoe de acht...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...