Verkenning samenwerking huisartsen en sociaal domein in de kop van Noord-Holland

HKN huisartsen (namens Zonh)

mei 2018 – oktober 2018

Over deze opdracht

Het werkgebied van de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) omvat 4 gemeenten: Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel.

De ervaring in de samenwerking met de gemeenten is wisselend. Van veel contact en korte lijnen tot geen contact en veel wisselingen in personeel. Vanuit de dagelijkse praktijk van huisartsen worden verschillende knelpunten gesignaleerd: onbekendheid met het aanbod, differentiatie per gemeente in aanbod, andere wijze van dingen organiseren bijvoorbeeld de toegang tot Wmo-voorzieningen of jeugdhulp, geen samenwerking met lokale teams, onbekendheid met rollen en voorzieningen, wisselingen in personeel en geen duurzame strategische koers. Er is een grote behoefte aan actiegericht stappen zetten om knelpunten op operationeel niveau op te lossen en tegelijkertijd stappen te zetten in het vormgeven van een solide basis en het formuleren van gezamenlijke strategische uitgangspunten.

Het bovenliggend doel hiervan is om echt samenhangende zorg en ondersteuning te organiseren. Vanuit het perspectief van de mensen die deze zorg nodig hebben en echt om hen heen. Zorg waarbij de mens en zijn situatie het vertrekpunt is en de deskundigheid van huisarts en sociaal team optimaal benut wordt.

Het project valt onder de bredere paraplu van de juiste zorg, op de juiste plek, met de juiste deskundigheid, op de juiste tijd met de juiste aandacht.

Resultaten

  • Kennisdeling HKN huisartsen op gebied van sociaal domein
  • Kennismaking met gemeenten uit het werkgebied
  • Inzicht in de inrichting van het sociaal domein per gemeente
  • Inzicht in speerpunten van de gemeenten in het werkgebied
  • Aanknopingspunten voor verdere samenwerking met gemeenten en HKN huisartsen

Het tot stand te brengen van het contact en het daadwerkelijk kennismaken kost veel tijd en inspanning. Het gaat niet vanzelf en het vraagt een lange adem en het continue blijven aanjagen.

Met alle gemeenten zijn gesprekken gevoerd maar deze waren vooral verkennend van aard en gingen nog niet over het formuleren van een strategische visie op persoonsgerichte zorg. Op basis van de gesprekken en (beleids)documenten heb ik verschillende overzichten gemaakt met:

  • Informatie over het werkgebied en het aantal inwoners van de gemeenten, GGD en HKN
  • De visie en speerpunten op gebied van gezondheid van de gemeenten, GGD en HKN
  • Inrichting sociaal domein van de gemeenten
  • Aanknopingspunten voor samenwerking met HKN huisartsen

Daarnaast heb ik nog een inventarisatie van de algemene beleidsdocumenten (coalitieprogramma’s, sociaal domein beleid etc.) gemaakt. De inventarisaties waren vooral van belang om met elkaar in gesprek te komen, begrip te krijgen voor elkaars organisatie en werkwijzen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...