Verkenning regionale zorgcentrale Noord-Holland Noord

Huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (via Zonh)

15 oktober 2018 – 1 september 2019

Over deze opdracht

Met de drie huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (HKN huisartsen, Zorgkoepel West-Friesland en HONK) en ZONH is verkend of er draagvlak en een gezamenlijke visie is om te komen tot een regionale zorgcentrale.

Resultaten

  • Kennisdeling huisartsenorganisaties Noord-Holland Noord op gebied van zorgcoördinatie
  • Voorbeelden uit het land opgehaald
  • Geinvesteerd in draagvlak voor samen optrekken
  • Visie op een regionale zorgcentrale ontwikkeld

Fase 1 is afgerond met de conclusie dat er draagvlak is om een haalbaarheidsstudie (fase 2) uit te voeren. Een collega binnen Zonh heeft deze haalbaarheidsstudie verder opgepakt.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van de propositie en de implementatie van de inbedding in de organisatie.
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming. Daarnaast hebben we recent een onderzoek gedaan naar wonen en zorg voor ouderen in de regio West-Friesland.
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de wijk. Dit programma richt zich in eerste instantie op de organisatie en de teams die zorg thuis bieden.
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams naar een andere werkwijze en indeling binnen de organisatie.
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken met en vanuit Positieve Gezondheid’.
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen van een ‘stip op de horizon’ voor de zorg rondom mensen met dementie in 2030.