Verkenning regionale zorgcentrale Noord-Holland Noord

Huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (via Zonh)

15 oktober 2018 – 1 september 2019

Over deze opdracht

Met de drie huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (HKN huisartsen, Zorgkoepel West-Friesland en HONK) en ZONH is verkend of er draagvlak en een gezamenlijke visie is om te komen tot een regionale zorgcentrale.

Resultaten

  • Kennisdeling huisartsenorganisaties Noord-Holland Noord op gebied van zorgcoördinatie
  • Voorbeelden uit het land opgehaald
  • Geinvesteerd in draagvlak voor samen optrekken
  • Visie op een regionale zorgcentrale ontwikkeld

Fase 1 is afgerond met de conclusie dat er draagvlak is om een haalbaarheidsstudie (fase 2) uit te voeren. Een collega binnen Zonh heeft deze haalbaarheidsstudie verder opgepakt.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...
Opdracht

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)
Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio...
Opdracht

Regiomanager thuiszorg Omring

Omring
Vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof van regiomanager thuiszorg met 11...
Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...