Verkenning Zorg Op de Juiste Plek: ziekenhuisverplaatste zorg

Zorgbalans

Januari 2020 - april 2021
Analyseveranderenvernieuwen

Over deze opdracht

Met collega’s van Zorgbalans zijn we meer inzicht over de Juiste Zorg op de Juiste Plek en specifiek het thema ziekenhuisverplaatste zorg aan het creëren. Binnen dit thema wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige status is van de verschillende initiatieven op dit gebied. Ook wordt ingegaan op de gewenste situatie rondom ziekenhuisverplaatste zorg in 2030 (stip op de horizon). Op basis hiervan wordt duidelijk wat Zorgbalans – samen met de partners in de regio – de komende 10 jaar te doen heeft om waar mogelijk de zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen.

Resultaten

  • Plan van aanpak
  • Overzicht van huidige initiatieven
  • Overzicht van respondenten en vragenlijst
  • Interviews met interne en externe stakeholders
  • Verkenning waarin we de huidige situatie en het speelveld ten aanzien van ziekenhuisverplaatste zorg inzichtelijk hebben gemaakt, de mogelijkheden richting de toekomst hebben verkend en de stip op de horizon (in 2030) hebben ingevuld. En de weg/route hier naartoe hebben geschetst.

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

4.7/5

Inge Veenstra

Inspirerend en verdiepend!

Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Blog

Mooi voorbeeld van Zorg Op de Juiste Plek

Vanuit Zorgbalans ben ik betrokken bij het inzichtelijk maken van de huidige situatie op gebied van Zorg op de Juiste Plek en ook het inzichtelijk maken van de kansen en...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...