Verkenning Zorg Op de Juiste Plek: ziekenhuisverplaatste zorg

Zorgbalans

Januari 2020 - april 2021
Analyseveranderenvernieuwen

Over deze opdracht

Met collega’s van Zorgbalans zijn we meer inzicht over de Juiste Zorg op de Juiste Plek en specifiek het thema ziekenhuisverplaatste zorg aan het creëren. Binnen dit thema wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige status is van de verschillende initiatieven op dit gebied. Ook wordt ingegaan op de gewenste situatie rondom ziekenhuisverplaatste zorg in 2030 (stip op de horizon). Op basis hiervan wordt duidelijk wat Zorgbalans – samen met de partners in de regio – de komende 10 jaar te doen heeft om waar mogelijk de zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen.

Resultaten

  • Plan van aanpak
  • Overzicht van huidige initiatieven
  • Overzicht van respondenten en vragenlijst
  • Interviews met interne en externe stakeholders
  • Verkenning waarin we de huidige situatie en het speelveld ten aanzien van ziekenhuisverplaatste zorg inzichtelijk hebben gemaakt, de mogelijkheden richting de toekomst hebben verkend en de stip op de horizon (in 2030) hebben ingevuld. En de weg/route hier naartoe hebben geschetst.

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

4.7/5

Inge Veenstra

Inspirerend en verdiepend!

Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Blog

Mooi voorbeeld van Zorg Op de Juiste Plek

Vanuit Zorgbalans ben ik betrokken bij het inzichtelijk maken van de huidige situatie op gebied van Zorg op de Juiste Plek en ook het inzichtelijk maken van de kansen en...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...