Programmamanager Spil in de wijk

Omring

Vanaf 7 oktober 2021 - december 2022
veranderenverbinden

Opdracht

Er is een noodzaak om anders te gaan werken om de sterk toenemende en complexere zorgvragen met een afnemend arbeidspotentieel te kunnen beantwoorden. Omring zoekt naar mogelijkheden en oplossingen om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen. Nu en in de toekomst. Spil in de wijk is een inhoudelijk programma met focus op een andere manier van (samen)werken en verbetering van de organisatie. Het programma richt zich in eerste instantie op de teams die zorg en ondersteuning in de thuissituatie leveren.

Petra Niewenhuis
Lizzy van der Kooij
Susanne Slikkerveer

Reviews & Ontwikkelingen

Media

Over Spil in de wijk

Lizzy ondersteunt de projectmanager en de directeur thuiszorg bij de verdere implementatie van het concept van Spil in de wijk. Er is een noodzaak om anders te gaan werken om...
5/5

Linda Schoen

Spil in de wijk

In de afgelopen maanden heb ik Lizzy tijdens onze samenwerking binnen het programma Spil in de wijk leren kennen als een enthousiaste verbinder van mensen en inhoud. Zij is in staat een organisatie en programma snel te leren kennen. Neemt actief deel aan de inhoudelijke ontwikkelingen in samenwerking met het programmateam en weet op het juiste moment een kritische noot te plaatsen. Lizzy werkt vanuit een persoonlijke drive met waardevolle visie op gezondheid en zorg en heeft een prettige open en directe communicatie. Met de gedegen implementatie onder leiding van Lizzy maken we mooie en belangrijke stappen richting de toekomst. Fijn dat onze samenwerking voorlopig nog doorloopt!

Interview

In gesprek met… Jan Leunis de Beij

In deze editie van “In gesprek met”… een interview met Jan Leunis de Beij, over zijn persoonlijke intrinsieke motivatie en de waarde van (netwerk)samenwerkingen. “Toen ik klein was wilde ik...
/5

Jan Leunis de Beij

Professioneel en persoonlijk

Met Lizzy als kwartiermaker of programmamanager is het heel plezierig samenwerken. Zij is professioneel, kent de weg in de zorg en het sociaal domein, verbindt mensen, is resultaatgericht en houdt oog voor de ‘zachte’ kant. Ze ziet processen in perspectief, draagt op een fijne manier bij aan de ontwikkeling van mens en organisatie en heeft humor.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...
Opdracht

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland (via gemeente Haarlem)
Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio...
Opdracht

Regiomanager thuiszorg Omring

Omring
Vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof van regiomanager thuiszorg met 11...
Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...