Media

Over Spil in de wijk

30 juni 2022

Lizzy ondersteunt de projectmanager en de directeur thuiszorg bij de verdere implementatie van het concept van Spil in de wijk. Er is een noodzaak om anders te gaan werken om de sterk toenemende en complexere zorgvragen met een afnemend arbeidspotentieel te kunnen beantwoorden. Omring zoekt naar mogelijkheden en oplossingen om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen. Nu en in de toekomst. Spil in de wijk is een inhoudelijk programma met focus op een andere manier van (samen)werken en verbetering van de organisatie. Het programma richt zich in eerste instantie op de teams die zorg en ondersteuning in de thuissituatie leveren.

Binnen Spil in de wijk heeft Omring vijf rollen uitgewerkt voor de verschillende zorgprofessionals in de wijk. ”Dit zijn de Zorgverlener, de Regisseur & Organisator, de Verbinder & Ambassadeur, de Coach & Kwaliteitsbewaker en de Gezondheidsbevorderaar”.

Lizzy neemt het onderdeel van de implementatie binnen de organisatie en de teams op zich. De inhoudelijke rollen en de betekenis van deze rollen voor de medewerkers en de samenwerking binnen de teams en in de wijk worden door haar geïntroduceerd en begeleid. Er wordt verbinding gezocht met bredere ontwikkelingen op gebied van capaciteitsplanning, e-health, Wlz zorg buiten de locaties, de inzet van informele zorg en geclusterde woonzorgvormen.

Vanaf april bezoekt Lizzy alle zorgteams in het verzorgingsgebied van Omring in West-Friesland en de kop van Noord-Holland, van Hoorn en Enkhuizen tot aan Texel. In deze bijeenkomsten lichten Lizzy en een wijkverpleegkundige uit het programmateam het programma van Spil in de wijk toe en gaan de teams aan de slag met de invulling van de vijf rollen.

Daarna volgen nog 3 implementatiebijeenkomsten die door de teamcoaches Spil in de wijk worden begeleid. Petra Niewenhuis is vanuit B-Liz aan de slag als teamcoach Spil in de wijk op interimbasis. 

Omring is nog op zoek naar teamcoaches Spil in de wijk in vaste dienst.

Lizzy van der Kooij

Gerelateerde opdracht

Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de wijk. Dit programma richt zich in eerste instantie op de organisatie en de teams die zorg thuis bieden.
Deel dit bericht
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Andere recente
ontwikkelingen

Andere recente
ontwikkelingen

Nieuws

Expertisenetwerk bijeenkomst

Woensdag 26 oktober was het, na twee keer uitstellen maar gelukkig geen afstellen, eindelijk zo ver en vond onze 1e bijeenkomst van het B-Liz expertisenetwerk plaats. Afgelopen anderhalf jaar is...
Nieuws

Webinar V&VN

Op 3 oktober mocht ik een bijdrage leveren aan een webinar van de  V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) over ‘Samen beslissen in indicatiestelling’. De webinar is onderdeel van een reeks van...
Nieuws

Broodfonds

Als ondernemer maak ik onderdeel uit van een Broodfonds. Binnen dit Broodfonds Haarlems Beleg zorgen we voor elkaar als we ziek worden, met name financieel. Een ander principe dan de...