Programmamanager sociaal en medisch domein

Huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (via Zonh)

Vanaf 15 oktober 2018 – juni 2019

Over deze opdracht

Met de drie huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (HKN huisartsen, Zorgkoepel West-Friesland en HONK) en ZONH is het doel gesteld om de verbinding tussen zorg en sociaal domein meer te leggen. Dit vanuit de visie en ambitie dat mensen de juiste en meest passende zorg en ondersteuning krijgen om hun leven zo gezond mogelijk vorm te geven, ongeacht vanuit welk domein deze zorg en ondersteuning wordt geboden. Ik ben vanuit ZONH in deze fase betrokken om mee te denken en wellicht een rol te spelen in de verdere opzet en uitwerking van deze ambitie.

Resultaten

Binnen het programma sociaal domein heb ik samen met een collega de contouren van een programma neergezet. Uiteindelijk hebben de huisartsenorganisaties besloten om gezien verschillende (organisatie)ontwikkelingen het programma low profile vorm te geven.

In de eerste fase hebben we verschillende resultaten behaald

  • Per organisatie is een presentatie over de huidige samenwerking met gemeenten op projectniveau ontwikkeld. Deze presentaties zijn gebruikt om succes- en faalfactoren te identificeren en om richting te geven aan verdere verkenning richting het sociaal domein.
  • Er zijn succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen huisartsenorganisaties en gemeenten geïdentificeerd. Deze zijn gebaseerd op ervaringen uit huidige en eerdere samenwerkingen.
  • In de verschillende werkgebieden van de 3 huisartsenorganisaties (HKN, HONK en ZWF/WFHO is een inventarisatie gemaakt t.a.v. hoe het sociaal domein per gemeente is ingericht.
  • Er zijn overzichtsplaten ontwikkeld van grote spelers in het sociaal domein in HKN, HONK en ZWF/WFHO gebied, o.a. gericht op VVT, mantelzorg, jeugd, GGZ, GGD, WMO-loketten, gemeentelijke teams en participatie.
  • De ambitie, urgentiebepaling en meerwaarde op de samenwerking tussen medisch en sociaal domein is geformuleerd inclusief relatie met kernwaarden huisartsenzorg (Woudschoten 2019)
  • Er is een voorstel gedaan tot verder versterken samenwerking NHN breed: uitrol van Welzijn op Recept, kennisdelingsbijeenkomsten en gezamenlijke projecten op gebied van communicatie en gegevensuitwisseling.

Reviews & Ontwikkelingen

5/5

Wendy van den Berg

Enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid

Aangetrokken door de maatschappelijke relevantie van het project Meer Tijd voor de Patient, heeft Lizzy de opdracht vanaf begin af aan met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid opgepakt. Hierin weet zij een goede mix te organiseren tussen enerzijds de ondersteuning aan de betrokken huisartsenpraktijken in de uitvoering en anderzijds te sturen op doelen, organiseren van randvoorwaarden (zoals beschikbare data), monitoring en inzichtelijk te krijgen van resultaten en effecten. Dit doet zij op een prettige manier met een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Haar kennis van eerstelijn en sociaal domein komen goed van pas.

5/5

Femke Beelen

Betrokken en deskundig

Samenwerken met Lizzy betekent samenwerken met een persoon die zich verdiept in het onderwerp, weet waar ze het over heeft en actief meedenkt. De betrokkenheid waarmee Lizzy haar werk uitvoert maakt samenwerken met haar succesvol en prettig.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van de propositie en de implementatie van de inbedding in de organisatie.
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming. Daarnaast hebben we recent een onderzoek gedaan naar wonen en zorg voor ouderen in de regio West-Friesland.
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de wijk. Dit programma richt zich in eerste instantie op de organisatie en de teams die zorg thuis bieden.
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams naar een andere werkwijze en indeling binnen de organisatie.
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken met en vanuit Positieve Gezondheid’.
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen van een ‘stip op de horizon’ voor de zorg rondom mensen met dementie in 2030.