Lid Kernteam en Trainer Positieve Gezondheid

Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar (namens Zonh)

Vanaf september 2018 – 31 december 2019 (kernteam)

Over deze opdracht

Omring, GGD Hollands Noorden, HKN Huisartsen en ZONH hebben het initiatief genomen om het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar op te richten. Het netwerk draagt gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit, verbindt organisaties, levert een bijdrage aan het toerusten van inwoners en professionals en trekt samen op in het vormen van een positief gezonde regio. Gezondheid wordt hierbij niet gezien als enkel de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren.

De deelnemers aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven deze visie en geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie. Het doel van de deelnemers is om over 15 jaar een positief gezonde regio te zijn. De deelnemers investeren de komende jaren in samenwerking en geven inwoners de handvatten om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner.

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben de inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”. Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar heeft een samenwerkingsagenda 2019 opgesteld met acties op gebied van scholing en kennisdeling.

Ik ben vanuit het netwerk opgeleid als regionaal trainer door het Institute of Positive Health en begeleid trainingen en workshops aan zowel professionals als inwoners.

Resultaten

Oprichting van het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar (28 november 2018)
5 basismodules 'werken met Positieve Gezondheid' aangeboden met in totaal 49 deelnemers (in 2019)
Opgeleide regionale trainerspoule gecertificeerd door het Institute for Positive Health (iPH) (18 november 2019)
Pilotworkshop voor inwoners "grip op je gezondheid!" ontwikkeld en aangeboden bij DOP Petten (13 november 2019)
Symposium Positieve Gezondheid (27 november 2019)

Marloes Bosselaar
Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

Nieuws

Gecertificeerd trainer Positieve Gezondheid

Op maandag 18 november 2019 ontving ik uit handen van Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en het Institute for Positive Health (iPH), mijn certificaat als “trainer...
Blog

Trainers Positieve Gezondheid in de Noordkop

Vanuit ZONH draag ik bij aan het vormgeven van het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar. Binnen dit netwerk streven we met 22 organisaties naar een positief gezonde regio. Een regio...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...