Regisseur en adviseur op gebied van multidisciplinaire ketenzorg

Knooppunt Ketenzorg (via Reos)

1 maart 2016 – 1 juni 2018

Opdracht

Vanuit het motto ‘Sterke zorg regel je samen’ werken binnen het Knooppunt Ketenzorg eerstelijnsprofessionals uit de regio Zuid-Holland Noord samen aan regionale ketenzorgprogramma’s. Door goede afspraken, korte lijnen en uniforme werkwijzen – vastgelegd in zorgprotocollen – ontstaat een soepel lopende zorgketen en minder overlap in zorgtaken. Dankzij gebruiksvriendelijke en actueel gehouden producten blijft de eerstelijnszorg up-to-date en is naadloze aansluiting op de ziekenhuiszorg mogelijk. Het resultaat: kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg voor de patiënt en zorgprofessional. Op maat en dichtbij. De programmacommissie geeft bestaande werkgroepen op gebied van bijvoorbeeld diabetes of COPD inhoudelijke kaders en toetst de door hen opgeleverde ketenzorgprogramma’s en transmurale afspraken. Vanuit haar inhoudelijke deskundigheid heeft de commissie ook een beleidsadviserende rol naar het bestuur en bewaakt zij de samenhang tussen de ketenzorgprogramma’s. Binnen dit ‘project’ trad ik op als adviseur en voerde ik het programmamanagement uit. Op sommige onderdelen had ik ook de rol van projectleider en veel coördinerende en aanjagende taken. Ik ondersteunde het bestuur en de programmacommissie van Knooppunt Ketenzorg en zorgde samen met de betrokken zorgverleners voor verdere ontwikkeling van producten, activiteiten en samenwerking.

Resultaten

Knooppunt Ketenzorg is door mij stevig neergezet als organisatie en inhoudelijke motor op gebied van ketenzorg. Er zijn 8 ketenzorgprogramma’s ontwikkeld en deze worden regelmatig geactualiseerd. De samenwerking tussen eerste en tweede lijn is geintensiveerd en er wordt gezamenlijk gewerkt aan het bieden van goede en betaalbare transmurale zorg.

In bijgaand artikel  blik ik terug op mijn bijdrage aan Knooppunt Ketenzorg.

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

/5

Ferdinand Oppenhuizen

Betrouwbaar

Lizzy’s inzet betekent een hoge mate van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met haar krijgen projecten écht toegewijde ondersteuning en neemt de kans van slagen sterk toe. Ze heeft altijd het overzicht, neemt uitgebreide en brede kennis mee en weet met veel tact haar doel te bereiken.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...