Regisseur en adviseur op gebied van multidisciplinaire ketenzorg

Knooppunt Ketenzorg (via Reos)

1 maart 2016 – 1 juni 2018

Opdracht

Vanuit het motto ‘Sterke zorg regel je samen’ werken binnen het Knooppunt Ketenzorg eerstelijnsprofessionals uit de regio Zuid-Holland Noord samen aan regionale ketenzorgprogramma’s. Door goede afspraken, korte lijnen en uniforme werkwijzen – vastgelegd in zorgprotocollen – ontstaat een soepel lopende zorgketen en minder overlap in zorgtaken. Dankzij gebruiksvriendelijke en actueel gehouden producten blijft de eerstelijnszorg up-to-date en is naadloze aansluiting op de ziekenhuiszorg mogelijk. Het resultaat: kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg voor de patiënt en zorgprofessional. Op maat en dichtbij. De programmacommissie geeft bestaande werkgroepen op gebied van bijvoorbeeld diabetes of COPD inhoudelijke kaders en toetst de door hen opgeleverde ketenzorgprogramma’s en transmurale afspraken. Vanuit haar inhoudelijke deskundigheid heeft de commissie ook een beleidsadviserende rol naar het bestuur en bewaakt zij de samenhang tussen de ketenzorgprogramma’s. Binnen dit ‘project’ trad ik op als adviseur en voerde ik het programmamanagement uit. Op sommige onderdelen had ik ook de rol van projectleider en veel coördinerende en aanjagende taken. Ik ondersteunde het bestuur en de programmacommissie van Knooppunt Ketenzorg en zorgde samen met de betrokken zorgverleners voor verdere ontwikkeling van producten, activiteiten en samenwerking.

Resultaten

Knooppunt Ketenzorg is door mij stevig neergezet als organisatie en inhoudelijke motor op gebied van ketenzorg. Er zijn 8 ketenzorgprogramma’s ontwikkeld en deze worden regelmatig geactualiseerd. De samenwerking tussen eerste en tweede lijn is geintensiveerd en er wordt gezamenlijk gewerkt aan het bieden van goede en betaalbare transmurale zorg.

In bijgaand artikel  blik ik terug op mijn bijdrage aan Knooppunt Ketenzorg.

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

Betrouwbaar

Lizzy’s inzet betekent een hoge mate van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met haar krijgen projecten écht toegewijde ondersteuning en neemt de kans van slagen sterk toe. Ze heeft altijd het overzicht,...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...