Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans

Lopend (vanaf 1 maart 2020)

Opdracht

Vanwege de grote uitdaging door de groei van het aantal ouderen en het tekort aan zorgpersoneel, zoekt Zorgbalans naar (duurzame, nieuwe, andere) manieren om mensen met dementie en hun naasten van goede zorg te kunnen blijven voorzien. Binnen deze opdracht maken we inzichtelijk hoe de zorg voor mensen met dementie op dit moment is belegd. We evalueren samen met betrokkenen de huidige dementieketen en ontwikkelen een ‘stip op de horizon’ voor de zorg rondom mensen met dementie in 2030. Op basis hiervan willen wij komen tot een plan van aanpak om een duurzame, toekomstbestendige dementieketen te realiseren.

Resultaat

  • Beeld van de huidige dementieketen
  • Inzicht in wat er goed gaat, wat er kan verbeteren en welke kansen er zijn
  • Input vanuit de organisatie
  • Persona's en klantreis
  • Stakeholdersanalyse

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

4.7/5

Inge Veenstra

Inspirerend en verdiepend!

Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Blog

De zorg voor mensen met dementie: wat heb ik toch dankbaar en prachtig werk!

Het aantal mensen met dementie in Nederland loopt de komende jaren op van 280.000 mensen in 2020 tot 390.000 mensen in 2030 (Alzheimer Nederland, 2020). Vanuit overheid en zorginstellingen wordt...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...