Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans

Lopend (vanaf 1 maart 2020)

Opdracht

Vanwege de grote uitdaging door de groei van het aantal ouderen en het tekort aan zorgpersoneel, zoekt Zorgbalans naar (duurzame, nieuwe, andere) manieren om mensen met dementie en hun naasten van goede zorg te kunnen blijven voorzien. Binnen deze opdracht maken we inzichtelijk hoe de zorg voor mensen met dementie op dit moment is belegd. We evalueren samen met betrokkenen de huidige dementieketen en ontwikkelen een ‘stip op de horizon’ voor de zorg rondom mensen met dementie in 2030. Op basis hiervan willen wij komen tot een plan van aanpak om een duurzame, toekomstbestendige dementieketen te realiseren.

Resultaat

  • Beeld van de huidige dementieketen
  • Inzicht in wat er goed gaat, wat er kan verbeteren en welke kansen er zijn
  • Input vanuit de organisatie
  • Persona's en klantreis
  • Stakeholdersanalyse

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

4.7/5

Inge Veenstra

Inspirerend en verdiepend!

Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Blog

De zorg voor mensen met dementie: wat heb ik toch dankbaar en prachtig werk!

Het aantal mensen met dementie in Nederland loopt de komende jaren op van 280.000 mensen in 2020 tot 390.000 mensen in 2030 (Alzheimer Nederland, 2020). Vanuit overheid en zorginstellingen wordt...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Verkenning Zorg Op de Juiste Plek: ziekenhuisverplaatste zorg

Zorgbalans
Verkenning naar het verplaatsen van zorg vanuit het ziekenhuis naar...