Blog

De zorg voor mensen met dementie: wat heb ik toch dankbaar en prachtig werk!

12 november 2020

Het aantal mensen met dementie in Nederland loopt de komende jaren op van 280.000 mensen in 2020 tot 390.000 mensen in 2030 (Alzheimer Nederland, 2020). Vanuit overheid en zorginstellingen wordt gezocht naar mogelijkheden om mensen met dementie en hun naasten van goede zorg te kunnen blijven voorzien. Er zijn duurzame oplossingen nodig zoals het anders organiseren van de zorg, samenwerken met partners en het benutten van mogelijkheden op het gebied technologie. Deze week kwamen er vanuit een aantal opdrachten dingen samen. 

Op LinkedIn werd het filmpje gedeeld van de Spaanse ballerina Marta González. Bij de eerste tonen van het Zwanenmeer van Pjotr Tsjaikovski kijkt Marta op. Ze heeft de ziekte van Alzheimer, maar door de muziek lijkt ze haar tijd als ballerina weer te herinneren. De video van Marta is vorig jaar opgenomen in Spanje. Inmiddels is de voormalig danseres overleden. Als eerbetoon werd de video een paar dagen geleden op internet geplaatst. Het filmpje raakt en ontroert me. Het laat me de danseres zien en het laat me veerkracht en waardigheid zien.  https://www.youtube.com/watch?v=hsLLXY_wZYI

Dit sluit aan bij de beweging vanuit Positieve Gezondheid waar ik me al langer mee bezig houd en waar ik heel enthousiast over ben.

Mijn grote drijfveer is om de zorg zo te hervormen dat mensen de zorg krijgen die nodig is, ongeacht vanuit welke wet, financier, domein, organisatie of zorgverlener deze geboden wordt. Het gaat om zorg en ondersteuning zo vorm te geven dat mensen geen schotten ervaren en dat de dienst- en zorgverlening aansluit bij de wensen, behoeften en noden van mensen: integraal en mensgericht. Ik wil leven in een wereld waarin ieder mens zich gehoord en gezien voelt. Met de overtuiging dat iedereen ertoe doet en met geloof in de schatten die ieder mens in zich heeft! Ook de mensen met dementie. Er is ondanks de nare gevolgen van deze ziekte nog zo veel wel mogelijk. Dat sluit aan bij wat voor mij de essentie van Positieve Gezondheid is.

Voor Zorgbalans ben ik samen met collega Lindy een analyse aan het maken van de huidige dementieketen en maken we binnenkort de stap om na te denken over wat duurzame oplossingen zijn om de zorg voor mensen met dementie in stand te houden. Dat daar aspecten van waardigheid, participatie, veerkracht en een sociale benadering aan te pas komen, staat buiten kijf. Het geeft mij ontzettend veel voldoening om hier vorm aan te geven en samen met professionals vanuit zorg en welzijn na te denken over wat nodig is. Hierbij komt mijn kennis en ervaring met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid goed van pas en sluit dit mooi aan op de ervaring vanuit de social trials van de Tao of Care en Anne Mei The.

Grappig dat ik bij een werkbezoek aan Scholen in Zee in Den Helder, een van de initiatiefnemers van Financieel Fit Den Helder een aantal leerlingen vanuit het profiel Zorg en Welzijn bezig zag met het onderwerp dementie. Zij waren een voelbord aan het maken. Het werkbezoek was sowieso echt geweldig leuk. Echt een herwaardering van het beroepsonderwijs. Wat een enthousiasme en wat een professionaliteit. We gaan met Scholen aan Zee mooie initiatieven vormgeven voor een financieel fit Den Helder. Maar daarover een volgende keer meer.

Lizzy van der Kooij

Gerelateerde opdracht

Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...
Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Andere recente
ontwikkelingen

Andere recente
ontwikkelingen

Blog

Vertragen

Na een periode van hard werken, wordt het voor mij ook tijd om te vertragen. Wat heb ik hard gewerkt de afgelopen maanden en wat ik heb veel geleerd en...
Nieuws

Verdieping op het Integraal Zorg Akkoord

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is een akkoord dat het Ministerie van VWS heeft gemaakt met 15 verschillende partijen uit het zorgveld. In het IZA worden ambities uitgesproken en afspraken...
Interview

In gesprek met … Sander de Roos

In deze editie van ‘In gesprek met’… een gesprek met Sander de Roos, partner en creatief directeur in een aantal mediabedrijven. Vanuit B-Liz kennen we Sander sinds de opstart van...