Opdracht: Kwartiermaker Financieel Fit Den Helder

Opdracht

Wanneer?
Lopend: vanaf 11 juli 2019

Over deze opdracht
Den Helder staat in de top vijf van gemeenten in Nederland waar de armoede het hoogst is. In Den Helder is de problematiek groter dan in de rest van het land: ruim één op de drie huishoudens leeft op of onder de NIBUD-armoedegrens. De armoede moet in Den Helder in 2021 met 12% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2017. Op initiatief van Rabobank gingen elf maatschappelijk betrokken organisaties in de gemeente in gesprek om gezamenlijk armoede aan te pakken. ZONH heeft in dit welzijnsproject genaamd Financieel Fit Den Helder de rol van kwartiermaker.

Mijn rol en taken als kwartiermaker:

  • Voorbereiden vergaderingen van het platform Financieel Fit Den Helder
  • Aanjagen van de samenwerking
  • Regievoeren en samenhang bewaken van initiatieven
  • Kennisuitwisseling bevorderen/faciliteren
  • Bijdrage aan kernteam
  • Voorbereiden initiatiefvoorstellen
  • Monitoring initiatieven
  • Betrekken andere partners bij het netwerk
  • Afspraken maken rondom/formeren van team Financieel Fit Den Helder
  • Team en proces begeleiden in nieuwe werkwijze

Resultaat

Feedback:

Jan Leunis de Beij
Jan Leunis de Beij
Read More
Met Lizzy als kwartiermaker is het heel plezierig samenwerken. Zij is professioneel, kent de weg in het sociaal domein, verbindt mensen en is resultaatgericht en houdt oog voor de ‘zachte’ kant. Ze ziet processen in perspectief en heeft humor.

Gerelateerde informatie

Blog
Lizzy

Financieel Fit Den Helder

Twaalf organisaties hebben de handen ineen geslagen en vormen de initiatiefnemers van Financieel Fit Den Helder. Een netwerk dat gezamenlijk initiatieven ontwikkelt en uitvoert. Wij

Lees meer »