Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Zorgbalans ondersteunt mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. De organisatie bestaat uit 3.000 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers en met deze inzet bieden zij tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doet Zorgbalans bij mensen thuis en in de ontmoetings- en woonzorgcentra. Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort tot in Hillegom. Zorgbalans heeft 3 directies: Wijkzorg, Wonen en Revalidatie, en Ondersteuning. 

Vanuit B-Liz ben ik betrokken bij een aantal trajecten die voor Zorgbalans van strategisch belang zijn. Zie hieronder voor meer informatie. 

Sociale Benadering Dementie

Zorg op de Juiste Plek: ziekenhuisverplaatste zorg

Samenwerking Huisartsenpost en team Alarmopvolging