Interim beleidsadviseur (armoede, gezondheid en huiselijk geweld)

Gemeente Midden-Delfland

1 april 2016 – 1 november 2017

Over deze opdracht

In de gemeente Midden-Delfland ben ik begonnen met de evaluatie en analyse van de werking van diverse inkomensregelingen om mensen met inkomensproblematiek te ondersteunen. Op basis hiervan zijn regelingen op gebied van bijzondere bijstand en de collectieve aanvullende verzekering (CAV) aangepast. Ik heb een nieuw beleidskader schuldhulpverlening en armoedebestrijding ontwikkeld en laten vaststellen.

Vanaf juli 2016 werd ik verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid en voerde regie over het actieprogramma gezondheid met speerpunten als alcoholmatiging, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en gezonde & veilige school.

Binnen de regionale samenwerking met Delft, Westland en Pijnacker-Nootdorp ontwikkelden we een visiedocument en een uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook hield ik me samen met collega’s vanuit veiligheid bezig met de aanpak verwarde personen, bemoeizorg en OGGZ en nam ik tijdelijk het beleidsterrein van huiselijk geweld en kindermishandeling voor mijn rekening.

Tenslotte werkten we in de regio Haaglanden samen aan de herijking van de gemeenschappelijke regeling GGD. Vanuit de wens van meer transparantie, heldere afbakening in taken en verantwoordelijkheden en een grotere sturing op prijs en kwaliteit, werd dit een intensief traject. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling ontworpen waarbinnen zowel GGD als Veilig Thuis als aparte uitvoeringsorganisaties met een eigen begroting en takenpakket zijn ondergebracht.

Resultaten

  • Beleidsnota schuldhulpverlening en armoedebestrijding
  • Regionale visie en uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Actieprogramma gezondheid
  • Herijking gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...