Interim beleidsadviseur (armoede, gezondheid en huiselijk geweld)

Gemeente Midden-Delfland

1 april 2016 – 1 november 2017

Over deze opdracht

In de gemeente Midden-Delfland ben ik begonnen met de evaluatie en analyse van de werking van diverse inkomensregelingen om mensen met inkomensproblematiek te ondersteunen. Op basis hiervan zijn regelingen op gebied van bijzondere bijstand en de collectieve aanvullende verzekering (CAV) aangepast. Ik heb een nieuw beleidskader schuldhulpverlening en armoedebestrijding ontwikkeld en laten vaststellen.

Vanaf juli 2016 werd ik verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid en voerde regie over het actieprogramma gezondheid met speerpunten als alcoholmatiging, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en gezonde & veilige school.

Binnen de regionale samenwerking met Delft, Westland en Pijnacker-Nootdorp ontwikkelden we een visiedocument en een uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook hield ik me samen met collega’s vanuit veiligheid bezig met de aanpak verwarde personen, bemoeizorg en OGGZ en nam ik tijdelijk het beleidsterrein van huiselijk geweld en kindermishandeling voor mijn rekening.

Tenslotte werkten we in de regio Haaglanden samen aan de herijking van de gemeenschappelijke regeling GGD. Vanuit de wens van meer transparantie, heldere afbakening in taken en verantwoordelijkheden en een grotere sturing op prijs en kwaliteit, werd dit een intensief traject. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling ontworpen waarbinnen zowel GGD als Veilig Thuis als aparte uitvoeringsorganisaties met een eigen begroting en takenpakket zijn ondergebracht.

Resultaten

  • Beleidsnota schuldhulpverlening en armoedebestrijding
  • Regionale visie en uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Actieprogramma gezondheid
  • Herijking gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...