Samenwerking gemeente en zorgaanbieders Wmo begeleiding en lid projectteam aanbesteding Wmo immaterieel

Gemeente Veenendaal

November 2017 – juli 2018

Over deze opdracht

De gemeente Veenendaal heeft gevraagd om een duidelijke beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van Wmo-consulenten en zorgaanbieders op gebied van Wmo begeleiding. Daarnaast is gevraagd om een voorstel voor een systeem om de samenwerking en de resultaten van de uitvoering op cliëntniveau te kunnen monitoren. Dit betreft fase 1 van de opdracht en fase 2 betreft de implementatie van de nieuwe werkwijzen en het begeleiden bij een meer outputgerichte sturing.

De gemeente Veenendaal heeft gekozen voor een aanbesteding van de Wmo immaterieel per 1 januari 2019. Ik maakte deel uit van het projectteam en leverde een inhoudelijke bijdrage aan de discussies en uitwerking in de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten die per 1 mei 2018 gereed dienden te zijn.

Resultaten

  • Bijdrage aan aanbestedingsdocumenten Wmo immaterieel
  • Begin juli heb ik een rapportage opgesteld met daarin de gevraagde beschrijving, mijn advies en een voorzet voor een implementatieplan. De start van fase 2 was afhankelijk van besluitvorming door opdrachtgever.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...