Samenwerking gemeente en zorgaanbieders Wmo begeleiding en lid projectteam aanbesteding Wmo immaterieel

Gemeente Veenendaal

November 2017 – juli 2018

Over deze opdracht

De gemeente Veenendaal heeft gevraagd om een duidelijke beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van Wmo-consulenten en zorgaanbieders op gebied van Wmo begeleiding. Daarnaast is gevraagd om een voorstel voor een systeem om de samenwerking en de resultaten van de uitvoering op cliëntniveau te kunnen monitoren. Dit betreft fase 1 van de opdracht en fase 2 betreft de implementatie van de nieuwe werkwijzen en het begeleiden bij een meer outputgerichte sturing.

De gemeente Veenendaal heeft gekozen voor een aanbesteding van de Wmo immaterieel per 1 januari 2019. Ik maakte deel uit van het projectteam en leverde een inhoudelijke bijdrage aan de discussies en uitwerking in de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten die per 1 mei 2018 gereed dienden te zijn.

Resultaten

  • Bijdrage aan aanbestedingsdocumenten Wmo immaterieel
  • Begin juli heb ik een rapportage opgesteld met daarin de gevraagde beschrijving, mijn advies en een voorzet voor een implementatieplan. De start van fase 2 was afhankelijk van besluitvorming door opdrachtgever.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van de propositie en de implementatie van de inbedding in de organisatie.
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming. Daarnaast hebben we recent een onderzoek gedaan naar wonen en zorg voor ouderen in de regio West-Friesland.
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de wijk. Dit programma richt zich in eerste instantie op de organisatie en de teams die zorg thuis bieden.
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams naar een andere werkwijze en indeling binnen de organisatie.
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken met en vanuit Positieve Gezondheid’.
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen van een ‘stip op de horizon’ voor de zorg rondom mensen met dementie in 2030.