Coördinator

Landelijk Opleidingscentrum aanpak Kindermishandeling (via Kenter Jeugdhulp)

maart 2018 – maart 2019

Over deze opdracht

Het LOCK organiseert deskundigheidsbevordering (trainingen, workshops), congressen en symposia gericht op de aanpak van kindermishandeling en de behandeling van getraumatiseerde kinderen. Als coördinator heb ik diverse werkzaamheden: van inhoudelijke ontwikkeling van opleidingen, het coördineren van de organisatie van opleidingsactiviteiten en het bijhouden van actuele ontwikkelingen tot het provinciaal positioneren van het LOCK.

Resultaten

  • Opzet van jaarplan en begroting 2019
  • Stakeholdersanalyse en voorstel voor marktbewerking
  • Formuleren van aanbod op gebied van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandelingm trauma en gespreksvoeringsvoering
  • Bijdrage aan een stevigere interne en externe positionering van Het LOCK
  • Allerhande activiteiten in de organisatie van opleidingen op gebied van kindermishandeling

Reviews & Ontwikkelingen

5/5

Margot van der Wart

Natuurlijk, contentieus en nieuwsgierig

Lizzy heeft een jaar Het LOCK (Landelijk Opleidings Centrum Kindermishandeling) ondersteund in de transitie naar dichterbij Kenter Jeugdhulp en de regio Noord Holland. De natuurlijke, contentieuze wijze waarop Lizzy werkt, gekoppeld aan nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen kenmerken haar stijl van werken. Denken in mogelijkheden en kansen hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen. Haar kritische blik heb ik gewaardeerd in onze prettige samenwerking.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...