Coördinator

Landelijk Opleidingscentrum aanpak Kindermishandeling (via Kenter Jeugdhulp)

maart 2018 – maart 2019

Over deze opdracht

Het LOCK organiseert deskundigheidsbevordering (trainingen, workshops), congressen en symposia gericht op de aanpak van kindermishandeling en de behandeling van getraumatiseerde kinderen. Als coördinator heb ik diverse werkzaamheden: van inhoudelijke ontwikkeling van opleidingen, het coördineren van de organisatie van opleidingsactiviteiten en het bijhouden van actuele ontwikkelingen tot het provinciaal positioneren van het LOCK.

Resultaten

  • Opzet van jaarplan en begroting 2019
  • Stakeholdersanalyse en voorstel voor marktbewerking
  • Formuleren van aanbod op gebied van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandelingm trauma en gespreksvoeringsvoering
  • Bijdrage aan een stevigere interne en externe positionering van Het LOCK
  • Allerhande activiteiten in de organisatie van opleidingen op gebied van kindermishandeling

Reviews & Ontwikkelingen

5/5

Margot van der Wart

Natuurlijk, contentieus en nieuwsgierig

Lizzy heeft een jaar Het LOCK (Landelijk Opleidings Centrum Kindermishandeling) ondersteund in de transitie naar dichterbij Kenter Jeugdhulp en de regio Noord Holland. De natuurlijke, contentieuze wijze waarop Lizzy werkt, gekoppeld aan nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen kenmerken haar stijl van werken. Denken in mogelijkheden en kansen hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen. Haar kritische blik heb ik gewaardeerd in onze prettige samenwerking.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...