Projectleider samenwerking tussen het team Alarmopvolging (ZB) en de huisartsenpost (HAP)

Zorgbalans en HZK

Lopend

Opdracht

Binnen deze opdracht ben ik begonnen met een klein onderzoek naar de wensen en haalbaarheid van fysieke samenwerking tussen medewerkers op de huisartsenpost, vertegenwoordigd door de Huisartsen Zuid-Kennemerland (HKZ) en het Zorgbalans team 24/uurs Alarmopvolging. Bij beide organisaties komen meldingen binnen van mensen die direct hulp nodig hebben. Soms vanwege een val, soms vanwege onwel worden/voelen of andere zaken bijvoorbeeld op gebied van wond- of continentiezorg. Soms komen meldingen op beide plekken terecht en wordt er ook vanuit beide organisaties actie ondernomen. Zou dat niet samen kunnen? Met name op gebied van triage en de ongeplande zorg. Is dit haalbaar en op welke terreinen levert dit winst op?

Vanaf augustus 2021 zijn we gestart met een intensievere samenwerking. We hebben stappen gezet in het bekendmaken van de aanwezige expertise en mogelijkheid tot handelen, het proces meer gestroomlijnd en de communicatie verbeterd zodat de professionals elkaar makkelijker kunnen opzoeken en kunnen contacten.

Resultaat

  • Verkenning samenwerking aan de hand van quadruple aim
  • Projectopzet en procesbegeleiding
  • Intensivering van de samenwerking
  • Stroomlijning van het proces: aanpassing uitvoeringsverzoeken
  • Verbetering van het werkproces
  • Samenwerkingsafspraken

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

4.7/5

Inge Veenstra

Inspirerend en verdiepend!

Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Blog

Mooi voorbeeld van Zorg Op de Juiste Plek

Vanuit Zorgbalans ben ik betrokken bij het inzichtelijk maken van de huidige situatie op gebied van Zorg op de Juiste Plek en ook het inzichtelijk maken van de kansen en...
Nieuws

Artikel West-Fries Dagblad: “Meer tijd voor patiënt, betere zorg door huisarts”

Artikel over Meer Tijd voor de Patiënt uit het West-Fries Dagblad (12 november 2019)

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...