Projectleider samenwerking tussen het team Alarmopvolging (ZB) en de huisartsenpost (HAP)

Zorgbalans en HZK

Lopend

Opdracht

Binnen deze opdracht ben ik begonnen met een klein onderzoek naar de wensen en haalbaarheid van fysieke samenwerking tussen medewerkers op de huisartsenpost, vertegenwoordigd door de Huisartsen Zuid-Kennemerland (HKZ) en het Zorgbalans team 24/uurs Alarmopvolging. Bij beide organisaties komen meldingen binnen van mensen die direct hulp nodig hebben. Soms vanwege een val, soms vanwege onwel worden/voelen of andere zaken bijvoorbeeld op gebied van wond- of continentiezorg. Soms komen meldingen op beide plekken terecht en wordt er ook vanuit beide organisaties actie ondernomen. Zou dat niet samen kunnen? Met name op gebied van triage en de ongeplande zorg. Is dit haalbaar en op welke terreinen levert dit winst op?

Vanaf augustus 2021 zijn we gestart met een intensievere samenwerking. We hebben stappen gezet in het bekendmaken van de aanwezige expertise en mogelijkheid tot handelen, het proces meer gestroomlijnd en de communicatie verbeterd zodat de professionals elkaar makkelijker kunnen opzoeken en kunnen contacten.

Resultaat

  • Verkenning samenwerking aan de hand van quadruple aim
  • Projectopzet en procesbegeleiding
  • Intensivering van de samenwerking
  • Stroomlijning van het proces: aanpassing uitvoeringsverzoeken
  • Verbetering van het werkproces
  • Samenwerkingsafspraken

Lizzy van der Kooij

Reviews & Ontwikkelingen

Nieuws

Spoeddienst ouderen in de nacht

In de avond en de nacht zijn meestal geen thuishulpen of verpleegkundigen meer beschikbaar of heel schaars met een hoge werkdruk omdat ze inzetbaar zijn in een groot werkgebied. Om...
4.7/5

Inge Veenstra

Inspirerend en verdiepend!

Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Blog

Mooi voorbeeld van Zorg Op de Juiste Plek

Vanuit Zorgbalans ben ik betrokken bij het inzichtelijk maken van de huidige situatie op gebied van Zorg op de Juiste Plek en ook het inzichtelijk maken van de kansen en...
Nieuws

Artikel West-Fries Dagblad: “Meer tijd voor patiënt, betere zorg door huisarts”

Artikel over Meer Tijd voor de Patiënt uit het West-Fries Dagblad (12 november 2019)

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...