Projectleider Toezicht en Controle Wmo en Jeugdwet

Regio Centraal Gelderland

6 november 2017 – 10 januari 2018

Meer over deze opdracht

Deze pilot is in november 2017 van start gegaan en via SV Land ben ik als projectleider aangetrokken. In november en december 2017 heb ik met een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de regiogemeenten gewerkt aan het proces van toezicht en controle. Het doel van de pilot was om inzicht te krijgen in welke zaken regionaal en/of lokaal worden uitgevoerd en/of ingericht. Tevens zal verbinding gemaakt moeten worden met instrumenten en functies (zoals toezichthouders) die gemeenten al georganiseerd hebben. De pilot is daarnaast bedoeld om ervaring op te doen met toezicht en controle en het gezamenlijk oppakken van signalen op het gebied van kwaliteit of onrechtmatigheid.

Resultaten

  • Inventarisatie van de stand van zaken op gebied van beleid en uitvoering naleving binnen de verschillende gemeenten
  • Nadere verkenning en concretisering van de afbakening taken en bevoegdheden lokaal en regionaal
  • Nadere verkenning en concretisering van de rollen, taken en verantwoordelijkheden (regievraagstuk)
  • Nadere verkenning en concretisering van de kwaliteit en rechtmatigheid met of zonder onderscheid tussen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Ervaring opdoen met signalen en ontwikkelen voorstel (werk)proces
  • Bouwstenen voor beleid
  • Advies en aanbevelingen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Opdracht

Projectleiderschap herpositionering dagbesteding

Omring
Ondersteuning in de herpositionering van het onderdeel dagbesteding. Herijking van...
Opdracht

Versterken burgerinitiatief en rapportage ontwikkelingen wonen en zorg voor ouderen

Zorg zoals de westfries het wil (ZZWW)
Adviseur voor de versterking van het burgerinitiatief en de planvorming....
Opdracht

Programmamanager Spil in de wijk

Omring
Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de...
Opdracht

Reorganisatie Teams Technisch Handelen en Gespecialiseerd Verpleegkundige Teams

Omring
Begeleiding in de transitie van de THT en GVP teams...
Opdracht

Trainingen Positieve Gezondheid en motiverende gespreksvoering

Woonzorggroep Samen
Voor Woonzorggroep Samen verzorgen we trainingen ‘Motiverende gespreksvoering en werken...
Opdracht

Analyse van de dementieketen in Haarlem

Zorgbalans
Evaluatie samen met betrokkenen van de huidige dementieketen en ontwikkelen...