Projectleider Toezicht en Controle Wmo en Jeugdwet

Regio Centraal Gelderland

6 november 2017 – 10 januari 2018

Meer over deze opdracht

Deze pilot is in november 2017 van start gegaan en via SV Land ben ik als projectleider aangetrokken. In november en december 2017 heb ik met een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de regiogemeenten gewerkt aan het proces van toezicht en controle. Het doel van de pilot was om inzicht te krijgen in welke zaken regionaal en/of lokaal worden uitgevoerd en/of ingericht. Tevens zal verbinding gemaakt moeten worden met instrumenten en functies (zoals toezichthouders) die gemeenten al georganiseerd hebben. De pilot is daarnaast bedoeld om ervaring op te doen met toezicht en controle en het gezamenlijk oppakken van signalen op het gebied van kwaliteit of onrechtmatigheid.

Resultaten

  • Inventarisatie van de stand van zaken op gebied van beleid en uitvoering naleving binnen de verschillende gemeenten
  • Nadere verkenning en concretisering van de afbakening taken en bevoegdheden lokaal en regionaal
  • Nadere verkenning en concretisering van de rollen, taken en verantwoordelijkheden (regievraagstuk)
  • Nadere verkenning en concretisering van de kwaliteit en rechtmatigheid met of zonder onderscheid tussen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Ervaring opdoen met signalen en ontwikkelen voorstel (werk)proces
  • Bouwstenen voor beleid
  • Advies en aanbevelingen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...