Kwartiermaker binnen het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

In Holland

1 september 2016 – 1 maart 2017

Over deze opdracht

Het Kennisplatform bestaat uit drie kennisinitiatieven te weten de Werkplaats Sociaal Domein NHN, het netwerk van gemeenten in Noord-Holland ‘Regio’s aan Zet’ en een Kenniskring van gemeenten, die al sinds 2013 kennis uitwisselen over de ontwikkelingen in en rond sociale (wijk)teams. Gemeenten, professionals, cliënten, vrijwilligers en actieve burgers werken in Noord-Holland samen om van de transformatie van het sociaal domein een succes te maken. Dit gaat verder dan het uitvoeren van nieuwe wetten, regels en protocollen. Het gaat om goed werk leveren in het sociaal domein. Wanneer doen we het goede? Wanneer doen we het goed genoeg? Wat leren we van onze ervaringen en wat leren we van elkaar? Hoe vinden we met elkaar de goede weg?

Het Kennisplatform verbindt kennisorganisaties, gemeenten, instellingen, netwerken en andere betrokkenen in het sociaal domein. In zes kennisnetwerken werken we samen en ontwikkelen we nieuwe kennis, denkrichtingen en werkwijzen. Dit doen we met praktijkgericht onderzoek, zoals ‘communities of practice’, leerwerkplaatsen en verschillende vormen van kennisuitwisseling.

Resultaten

  • Opzet en ontwikkeling van het kennisplatform
  • Verspreiding en verrijking van kennis
  • Medeorganisatie van diverse bijeenkomsten zoals op het gebied van 'Mobility Mentoring' en 'Sturing & Bekostiging'
  • Communicatie en informatieberichten op website, via nieuwsbrieven en publicaties

Reviews & Ontwikkelingen

/5

Ard Sprinkhuizen

Koester Lizzy!

Ik heb veel te maken met gemeenten, sociale professionals en de inrichting van sociale teams. Dat is zonder uitzondering een stevige worsteling; inhoudelijk, organisatorisch en procesmatig. Ik kom niet veel professionals tegen die daar op al die niveaus gelijktijdig standvastig, creatief, met een scherpe analytische inhoudelijke blik, koers weten te houden én daarin heel verbindend optreden. Lizzy is één van die bijzondere mensen en iemand om te koesteren!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Recente opdrachten

Procesbegeleiding acute zorgcoördinatie & verkenning spoedplein (spoedeisende medische dienst)

HZK
Binnen de regio Kennemerland wordt gewerkt aan oplossingen en samenwerking...
Opdracht

Training Werken met Positieve Gezondheid

Mantelzorgcentrum (vanuit Noordkop Gezond Voor Elkaar)
Training werken vanuit Positieve Gezondheid voor medewerkers van het Mantelzorgcentrum...
Opdracht

Versterking Palliatieve zorg

KWF
Bijdrage leveren in de versterking van het speerpunt palliatieve zorg.
Opdracht

Positief Gezond Werkgeverschap

Alfa college (vanuit Institute for Positive Health, iPH)
Begeleiding bij het vormgeven en kunnen implementeren van Positief Gezond...
Opdracht

Project Wlz in de wijk

Zorgbalans
Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom...
Opdracht

Procesbegeleiding Coalitie Wakker in de nacht

Acute zorg Haarlem en Meer (in opdracht van Zorgbalans)
Procesbegeleiding bij de inventarisatie van kansen en oplossingen in de...