Project Wlz in de wijk

Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom de Wet langdurige zorg in de Wijkzorg.

Kwartiermaker Beschermd Wonen

Kwartiermaker Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) in de regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland

Regiomanager thuiszorg Omring

Vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof van regiomanager thuiszorg met 11 thuiszorgteams in Schagen, Zijpe, Opmeer, Obdam en Medemblik.