Opdracht: Verkenning samenwerking tussen het team 24/uurs Alarmopvolging van Zorgbalans en medewerkers van de huisartsenpost

Opdracht

Wanneer?
Lopend

Over deze opdracht
Binnen deze opdracht voer ik een klein onderzoek uit naar de wensen en haalbaarheid van fysieke samenwerking tussen medewerkers op de huisartsenpost, vertegenwoordigd binnen de Huisartsen Coöperatie Zuid-Kennemerland (HCKZ) en het Zorgbalans team 24/uurs Alarmopvolging. Bij beide organisaties komen meldingen binnen van mensen die direct hulp nodig hebben. Soms vanwege een val, soms vanwege onwel worden/voelen of andere zaken bijvoorbeeld op gebied van wond- of continentiezorg. Soms komen meldingen op beide plekken terecht en wordt er ook vanuit beide organisaties actie ondernomen. Zou dat niet samen kunnen? Met name op gebied van triage en de ongeplande zorg. Is dit haalbaar en op welke terreinen levert dit winst op?

De vraagstelling luidt: is het wenselijk om in de avond en nacht tot een intensievere (telefonisch) fysieke samenwerking te komen m.b.t. triage en zorgverlening?

Resultaat

  • Conceptrapportage van verkenning opgeleverd. Vanwege de urgentie van activiteiten op gebied van behandeling en preventie van Corona is het bespreken van de rapportage uitgesteld.

Feedback:

Inge Veenstra
Inge Veenstra
Fijn samengewerkt
Read More
Daarom werk ik zo graag met je samen, je denkt mee en je denkt overal aan!