Opdracht: Samenwerking IJmond (transformatie sociaal domein)

Opdracht

Wanneer?
juni en oktober 2017

Over deze opdracht
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in de Transformatie Agenda van de IJmond aangegeven een Platform Sociaal Domein te willen oprichten.

Gemeenten en partners willen binnen dit platform:

  • elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaars kennis en netwerk benutten;
  • gezamenlijk het meerjarig verandertraject invulling en impuls geven en monitoren;
  • inzichten en prioriteiten in de dynamische werkagenda actualiseren of aanvullen
  • samenwerking bevorderen;
  • in projecten en pilots opgedane inzichten borgen;
  • overzicht creëren, knelpunten oppakken en elkaar inspireren.

Resultaat