Opdracht: Samenwerking gemeente en zorgaanbieders Wmo begeleiding

Opdracht

Wanneer?
November 2017 – juli  2018

Over deze opdracht
De gemeente Veenendaal heeft gevraagd om een duidelijke beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van Wmo-consulenten en zorgaanbieders op gebied van Wmo begeleiding. Daarnaast is gevraagd om een voorstel voor een systeem om de samenwerking en de resultaten van de uitvoering op cliëntniveau te kunnen monitoren. Dit betreft fase 1 van de opdracht en fase 2 betreft de implementatie van de nieuwe werkwijzen en het begeleiden bij een meer outputgerichte sturing.

 

Resultaat

  • Beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden van Wmo-consulenten en zorgaanbieders op gebied van Wmo begeleiding
  • Voorstel voor monitoringssysteem
  • Voorstel voor casusregie