Programmamanager Spil in de wijk

Verandermanagement bij de implementatie van het programma Spil in de wijk. Dit programma richt zich in eerste instantie op de organisatie en de teams die zorg thuis bieden.

Verkenning Zorg Op de Juiste Plek: ziekenhuisverplaatste zorg

Verkenning naar het verplaatsen van zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie (ziekenhuisverplaatste zorg). Waar staan we in de regio? Wat zien medewerkers en samenwerkingspartners als stip op de horizon en wat hebben we (met elkaar) te doen om het toekomstbeeld te realiseren?