Blog

Het overstijgen van domeinen

27 mei 2020

Gezondheid heeft de aandacht! Alle ontwikkelingen rondom corona maken dat veel mensen, praktijkorganisaties, belangenorganisaties, kennisinstituten, overheid, zorgverzekeraars en bedrijfsleven focus leggen op gezondheid. We lijken ons allemaal te realiseren hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn en hoe fijn het is om te focussen op iets waar we zelf invloed op uit kunnen oefenen. 

Gezondheid is dat natuurlijk niet in de volle breedte, sommige dingen overkomen ons. Maar als je het hebt over goed voor jezelf zorgen, over het eten van zo veel mogelijk onbewerkte voeding, over het dagelijks bewegen en even de buitenlucht in, over het voorkomen van stress, over het hebben van een doel, over mensen in je omgeving die ertoe doen en met wie je contact hebt. Als je het hebt over leefstijl en preventie, dan kunnen wij zelf een heleboel doen. De dingen die ik noem zijn onderdeel van het breder kijken naar gezondheid. Niet alleen kijken naar je fysieke gezondheid en de afwezigheid van ziekte, maar kijken naar gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. En dat is nu meer dan ooit van toepassing. Deze bredere benadering van gezondheid krijgt onder andere vorm in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.
Mooi dat deze lijn ook sterk verwoord is in de nieuwe Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024.

In de nota wordt een integrale visie bepleit en daar kan ik alleen maar achter staan. Het is van belang dat er wordt samengewerkt en dat men domeinen overstijgt. Zeker! Alleen zie ik dat veel gemeenten enorm worstelen met dit vraagstuk van ‘Health in All Policies’. In de landelijke nota gaat de toelichting niet veel verder dan ‘we zorgen ervoor dat gezondheid wordt genoemd en wordt meegewogen in andere beleidsdomeinen’. Juist de uitwerking van hoe je dit kunt doen ontbreekt.

Samenwerking komt niet zo maar van de grond. Domeinoverstijgend werken en vraagstukken aanpakken vraagt om verbinding en een verandering op meerdere niveaus. Het vraagt om leren en veranderen vanuit je hoofd, hart en handen. Het vraagt om kennis en informatie, om het investeren in relaties en verbindingen en om vaardigheden en handvatten.

Ik heb heel lang gedacht dat op deze manier werken heel gebruikelijk is en dat iedereen dit van nature in zich heeft. Ik heb ook lang gedacht dat ik vooral uitzonderlijk was door mijn brede ervaring. Inmiddels ben ik erachter dat mijn brede ervaring zeer nuttig is bij domeinoverstijgend werken. Het hebben van veel kennis, informatie en ervaring vanuit meerdere domeinen is nuttig. Maar het grote verschil zit op persoonlijk gebied, in gedrag en vaardigheden. In mijn intrinsieke motivatie om te willen verbinden, om het samen te willen doen en een open en onderzoekende houding. Daar bereik je zo veel meer mee dan de wijsheid in pacht hebben. Dat heeft toch niemand? Zeker niet in een veld waar het gaat om mensen die allemaal uniek zijn.

Vanuit bovenstaand besef ben ik verder gaan nadenken over hoe ik dit onderdeel van gedrag en vaardigheden, van verbinding maken en domeinoverstijgend werken, verder kan delen. Ik ben een online module aan het ontwikkelen over domeinoverstijgend werken voor (beleids)medewerkers van gemeenten. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.

Ben je geinteresseerd in domeinoverstijgend werken? En wil je mijn nieuwsberichten en updates ontvangen? Schrijf je hier in!

Je kunt jezelf altijd weer uitschrijven. Lees hier de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020 – 2024

Lizzy van der Kooij
Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Andere recente
ontwikkelingen

Andere recente
ontwikkelingen

Nieuws

8 maart, internationale vrouwendag

Eigenlijk vind ik diversiteit en inclusie belangrijker dan een dag speciaal voor vrouwen. Maar helaas is er nog veel ongelijkheid. Daarom een ode aan de vrouw. Laat je zien en...
Nieuws

Mensgericht leiderschap en vitaliteit in de zorg

Veel organisaties voelen de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan de gezondheid van hun medewerkers. Vaak wordt er aandacht gegeven aan ziekteverzuim en herstel. Door preventief aandacht te besteden aan...
Nieuws

Spoeddienst ouderen in de nacht

In de avond en de nacht zijn meestal geen thuishulpen of verpleegkundigen meer beschikbaar of heel schaars met een hoge werkdruk omdat ze inzetbaar zijn in een groot werkgebied. Om...