Blog

Intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

9 april 2021

Vanuit Financieel Fit Den Helder zet ik mij in om vroegtijdig financiële stress te signaleren en daarmee opstapelende problemen en schulden te voorkomen bij de inwoners van Den Helder. Het belang van vroegtijdig ingrijpen blijkt ook uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. In het onderzoek komt naar voren waarom langdurige armoede in stand wordt gehouden. Dit blijkt vaak complex.

Leefgebieden

Intergenerationele armoede ontstaat door een mix van mechanismen in de omgeving van de familie en in de families zelf die verdeeld zijn over meerdere leefgebieden. Doordat families geografische binding ervaren, blijven ze wonen op een plek waar armoede gebruikelijk is. In de omgeving zijn weinig beschikbare banen, of de banen zijn fysiek niet bereikbaar. Daarnaast speelt het trouw willen blijven aan de normen van de gemeenschap een rol bij het in standhouden van de armoede. Ook is er gebrek aan financiële kennis binnen families. Verder ontbreekt in sommige families die stimulatie om na de middelbare school een vervolgopleiding te volgen. Interventies moeten dan ook ingezet worden op meerdere leefgebieden (werk en inkomen, welzijn, onderwijs, ruimtelijke omgeving).

Mobiliteit en typologieën

Families gebruiken verschillende mobiliteitsstrategieën om uit armoede te komen. Zo zetten sommige families zich in op het gebied van economische mobiliteit, waarbij door middel van investering in scholing/werk/financiële kennis wordt geprobeerd om kinderen een hogere sociale positie in te laten nemen dan hun ouders. De tweede strategie is culturele mobiliteit waarbij normen en ideeën worden aangepast. Er wordt geïnvesteerd in communicatie en veerkracht. Ouders vinden het hierbij belangrijk dat kinderen kunnen participeren bij activiteiten zoals een schoolreisje of vereniging. De derde strategie is geografische mobiliteit waarbij een familie ervoor kiest om te verhuizen om betere kansen te hebben. Tot slot is er nog de strategie van de acceptatie van de inkomenspositie.

Naast de verschillende strategieën laat het onderzoek zien dat er zeven verschillende typologieën van families in intergenerationele armoede zijn. De attitude ten opzichte van armoede verschilt per type familie. Er bestaan dan ook geen one-size-fits-all aanpak van intergenerationele armoede. Ook geven inwoners in een schuldhulpverleningstraject aan dat ze weinig aandacht ervaren voor de persoon achter de armoede. Ze worden benaderd als ‘arme’ en niet als een persoon die armoede ervaart.

Het is dus belangrijk om te kijken naar het individu. Hoe handelt het individu en wat heeft deze persoon/familie nodig?

Juiste hulp

Verder blijkt uit het onderzoek dat het lang duurt voordat inwoners op de plek belanden waar ze de juiste hulp kunnen ontvangen. Daarnaast moeten ze regelmatig hun verhaal opnieuw vertellen omdat ze vaak een nieuwe professional te zien krijgen.

Het is van belang om bij interventie één aanspreekpunt te hebben, waarbij sprake is van langdurige ondersteuning waarbij meerdere generaties betrokken zijn.

Met Financieel Fit Den Helder spelen wij op het bovenstaande in door één team in te zetten die met het individu in gesprek gaat voor een persoonlijke aanpak van de problematiek. Hiermee proberen we een doorbraak te realiseren in de problematiek en daarmee intergenerationele armoede te voorkomen.

Financieel Fit Den Helder is een organisatienetwerk bestaande uit verschillende organisaties vanuit zowel het publieke als private domein. De aanpak is gericht op vroeger signaleren, het betrekken van werkgevers en onderwijs en ontwikkeling.

Lizzy van der Kooij
Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsflits

Andere recente
ontwikkelingen

Andere recente
ontwikkelingen

Interview

In gesprek met … Frank Veltkamp

Frank heeft sinds 1 februari dit jaar een nieuwe functie bij de gemeente Velsen: samen met Derkje Veurink, gemeentesecretaris, vormt hij het directieteam. Onderling hebben zij afspraken gemaakt over hun...
Inspiratie

Opleiding Zijnscoaching

Sinds begin dit jaar volg ik een opleiding Zijnscoaching. Dit is een manier van coachen die uitgaat van het nu, om vanuit bewustzijn op zoek te gaan naar wat voor...
Nieuws

8 maart, internationale vrouwendag

Eigenlijk vind ik diversiteit en inclusie belangrijker dan een dag speciaal voor vrouwen. Maar helaas is er nog veel ongelijkheid. Daarom een ode aan de vrouw. Laat je zien en...