Project Wlz in de wijk

Project gericht op kennisontwikkeling en facilitering van het proces rondom de Wet langdurige zorg in de Wijkzorg.