Kwartiermaker Financieel Fit Den Helder

Den Helder staat in de top vijf van gemeenten in Nederland waar de armoede het hoogst is. In Den Helder is de problematiek groter dan in de rest van het land: ruim één op de drie huishoudens leeft op of onder de NIBUD-armoedegrens. De armoede moet in Den Helder in 2021 met 12% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2017. Met elf organisaties gaan we op initiatief van Rabobank gezamenlijk aan de slag om armoede te bestrijden. Vanuit ZONH vervul ik de rol van kwartiermaker.

Armoede in deze gemeente is een omvangrijk en complex probleem. Een gezamenlijke aanpak van alle betrokkenen is absoluut van groot belang. Rabobank Noord-Holland Noord heeft het voortouw genomen en heeft elf organisaties bijeen gebracht. Dat zijn: Scholen aan Zee, Kopwerk, Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN), Helderse Uitdaging, SKDH, Omring, Woningstichting Den Helder, GGD, gemeente Den Helder en ZONH.

In maart van dit jaar spraken de bestuurders af om concrete proposities te ontwikkelen. Elke organisatie leverde één medewerker en gezamenlijk ging een team in aan de slag. Allereerst is het vraagstuk verkend en daaruit kwamen drie belangrijke aspecten:

  • beter en sneller identificeren van de mensen om wie het gaat;
  • betere manieren om voor deze mensen een steuntje in de rug te zijn;
  • betere samenwerking van organisaties.

En hier ligt mijn taak als kwartiermaker: het begeleiden van het traject en ervoor zorgen dat de besluiten ook daadwerkelijk vorm krijgen. Een gezamenlijke multidisciplnaire aanpak is essentieel. Armoede is een onderliggende factor voor veel verschillende problematiek, waaronder zeker ook op het gebied van gezondheid. Symptoombestrijding zonder aanpak van de oorzaak is niet efficiënt. 

Lees meer over het initiatief in het interview met Karin van Harteveld of in de nieuwsbrief van ZorgenZ 

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email