I care!

Gezondheid is dit jaar alleen maar belangrijker geworden. Niet als doel, maar wel als middel om datgene te kunnen doen wat je graag wilt verwezenlijken. In termen van Positieve Gezondheid, is zingeving dan ook een sterk gezondheid bevorderende kracht. Als je iets graag wilt, ben je ook bereid daarvoor iets te doen of te laten […]

Verbinden, verbinden, verbinden

Voor de gemeente Haarlem werkte ik in de periode voor 2015 aan de transformatie in het sociaal domein. De Sociaal Wijkteams die ik opgezet had, kregen een rol in de veranderopdracht. Zij werden gezien als schakel tussen de leefwereld van de mensen die zij ondersteunden en de systeemwereld van instituties en regelgeving. De gemeente was […]