Aangetrokken door de maatschappelijke relevantie van het project Meer Tijd voor de Patient, heeft Lizzy de opdracht vanaf begin af aan met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid opgepakt. Hierin weet zij een goede mix te organiseren tussen enerzijds de ondersteuning aan de betrokken huisartsenpraktijken in de uitvoering en anderzijds te sturen op doelen, organiseren van randvoorwaarden (zoals beschikbare data), monitoring en inzichtelijk te krijgen van resultaten en effecten. Dit doet zij op een prettige manier met een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Haar kennis van eerstelijn en sociaal domein komen goed van pas.