Met Lizzy als kwartiermaker of programmamanager is het heel plezierig samenwerken. Zij is professioneel, kent de weg in de zorg en het sociaal domein, verbindt mensen, is resultaatgericht en houdt oog voor de ‘zachte’ kant. Ze ziet processen in perspectief, draagt op een fijne manier bij aan de ontwikkeling van mens en organisatie en heeft humor.