Opdracht: Verkenning Zorg Op de Juiste Plek: ziekenhuisverplaatste zorg

Opdracht

Wanneer?
Vanaf januari 2020

Over deze opdracht
Met collega’s van Zorgbalans zijn we meer inzicht over de Juiste Zorg op de Juiste Plek en specifiek het thema ziekenhuisverplaatste zorg aan het creëren. Binnen dit thema wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige status is van de verschillende initiatieven op dit gebied. Ook wordt ingegaan op de gewenste situatie rondom ziekenhuisverplaatste zorg in 2030 (stip op de horizon). Op basis hiervan wordt duidelijk wat Zorgbalans – samen met de partners in de regio – de komende 10 jaar te doen heeft om waar mogelijk de zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen. 

Resultaat

Feedback:

Inge Veenstra
Inge Veenstra
Fijn samengewerkt
Read More
Samenwerken met Lizzy is altijd inspirerend en verdiepend. Ze maakt zich snel nieuwe stof eigen, legt mooie verbindingen en heeft een sterke drive om vernieuwende concepten (mee) te ontwikkelen en uit te werken. Concepten en beleidsmatige uitgangspunten die realistisch zijn en duurzame ontwikkelingen ondersteunen. Lizzy levert en denkt lekker mee, zonder de cultuur en stijl van de opdrachtgever uit het oog te verliezen. Daarnaast heeft haar brede netwerk en parate kennis veel meerwaarde

Gerelateerde informatie