Opdracht: Verkenning regionale zorgcentrale Noord-Holland Noord (via ZONH)

Opdracht

Wanneer?
15 oktober 2018 – 1 september 2019

Over deze opdracht
Met de drie huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (HKN huisartsen, Zorgkoepel West-Friesland en HONK) en ZONH is het doel gesteld om de verbinding tussen zorg en sociaal domein meer te leggen. Dit vanuit de visie en ambitie dat mensen de juiste en meest passende zorg en ondersteuning krijgen om hun leven zo gezond mogelijk vorm te geven, ongeacht vanuit welk domein deze zorg en ondersteuning wordt geboden. Ik ben vanuit ZONH in deze fase betrokken om mee te denken en wellicht een rol te spelen in de verdere opzet en uitwerking van deze ambitie.

Resultaat

  • Kennisdeling huisartsenorganisaties Noord-Holland Noord op gebied van zorgcoördinatie
  • Voorbeelden uit het land opgehaald
  • Geinvesteerd in draagvlak voor samen optrekken
  • Visie op een regionale zorgcentrale ontwikkeld

Fase 1 is afgerond met de conclusie dar draagvlak is om een haalbaarheidsstudie (fase 2) uit te voeren. Een collega binnen Zonh voert deze haalbaarheidsstudie uit.