Opdracht: Programmamanager
sociaal en medisch domein

Opdracht

Wanneer?
15 oktober 2018 – juni 2019

Over deze opdracht
Met de drie huisartsenorganisaties in Noord-Holland Noord (HKN huisartsen, Zorgkoepel West-Friesland en HONK) en ZONH is het doel gesteld om de verbinding tussen zorg en sociaal domein meer te leggen. Dit vanuit de visie en ambitie dat mensen de juiste en meest passende zorg en ondersteuning krijgen om hun leven zo gezond mogelijk vorm te geven, ongeacht vanuit welk domein deze zorg en ondersteuning wordt geboden. Ik ben vanuit ZONH in deze fase betrokken om mee te denken en wellicht een rol te spelen in de verdere opzet en uitwerking van deze ambitie.

Resultaat

Binnen het programma sociaal domein heb ik samen met een collega de contouren van een programma neergezet. Uiteindelijk hebben de huisartsenorganisaties besloten om gezien verschillende (organisatie)ontwikkelingen het programma low profile vorm te geven.