Opdracht: Lid Kernteam Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar / Trainer Positieve Gezondheid

Opdracht

Wanneer?
Vanaf september 2018 – 31 december 2019

Over deze opdracht
Omring, GGD Hollands Noorden, HKN Huisartsen en ZONH hebben het initiatief genomen om het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar op te richten. Het netwerk draagt gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit, verbindt organisaties, levert een bijdrage aan het toerusten van inwoners en professionals en trekt samen op in het vormen van een positief gezonde regio. Gezondheid wordt hierbij niet gezien als enkel de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren.

De deelnemers aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven deze visie en geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie. Het doel van de deelnemers is om over 15 jaar een positief gezonde regio te zijn. De deelnemers investeren de komende jaren in samenwerking en geven inwoners de handvatten om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner.

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben de inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”. Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar heeft een samenwerkingsagenda 2019 opgesteld met acties op gebied van scholing en kennisdeling. Ik ben vanuit het netwerk opgeleid als regionaal trainer door het Institute of Positive Health en begeleid trainingen en workshops aan zowel professionals als inwoners.

Resultaat

Feedback:

Anne-Marie
Anne-Marie
Read More
Vragen om feedback

Gerelateerde informatie